Влязоха в сила промените в наредбата за организациите на производители

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

Влязоха в сила промените в наредбата за организациите на производители, с които се уеднаквяват критериите за признаване на организации на млекопроизводители с условията за признаване на ОП в другите сектори на селското стопанство. Това стана с публикуването в Държавен вестник на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Организациите на производители на мляко и млечни продукти могат да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., когато са създадени за постигане на една или повече от следните цели:

  1. адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;
  2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
  3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за произведените мляко и млечни продукти и за наличностите;
  4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Организациите на производители, които кандидатстват по мярка 9 всяка година трябва да предлагат на пазара мляко и млечни продукти на стойност не по-малко от 50 000 лв., да са учредени за постигане на цел и да имат вътрешни правила.

В срок до 15 септември на годината, предхождаща всеки годишен период от плана за признаване, групата производители ще трябва да представи и актуализиран бизнес план с данни за неговото изпълнение през всички години от неговото начало.

В дружество по ал. 1 всеки член може да притежава не повече от 40% от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.

Министерството на земеделието, храните и горите информира Европейската комисия ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, отказ за признаване или оттегляне на признаване на междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти, взето през предходната календарна година.

Към наредбата, която е публикувана в Държавен вестник, е приложен образец на заявление за признаване на организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements