Земеделието и хранителната индустрия без достъп до безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ по Плана за възстановяване и устойчивост

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
6 Минути

Общият размер на безвъзмездните средства по процедурата се очаква да бъде 200 млн. лева, а максималният интензитет на помощта на индивидуално предложение да достигне до 50%.

Фирмите от земеделието и хранителната индустрия няма да имат достъп до безвъзмездните средства за изграждане на нови нови възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия. Това става ясно от отговор на Министерството на иновациите и растежа на запитване от Агрозона. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерство на иновациите и растежа е в процес на подготовка за обявяване на процедура за предоставяне на тези средства.

Основната цел на подкрепата по посочената процедура е свързана с предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи преходът на частния сектор към екосъобразна дейност. Към настоящия момент разработваме схемата за подкрепа за изграждане на фотоволтаични системи, като възобновяеми източници и батерии като съхранение. Очакваният ефект от изпълнението на настоящата мярка е ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на предприятията в страната, се казва в писмото от МИР.

Общият размер на безвъзмездните средства по процедурата се очаква да бъде 200 млн. лева, а максималният интензитет на помощта на индивидуално предложение да достигне до 50%.

По процедурата ще бъдат допустими разходи за изграждане на ВЕИ системи до 1 МW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Планира се по процедурата да могат да кандидатстват предприятия от различни категории – микро-, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 заети лица) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 заети лица).

Насочеността на подкрепата по процедурата ще е към дружества от различни сектори на икономиката с изключение на предприятията от сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“ и сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт (НСИ).

В отговора до Агрозона от МИР казват още, че допълнително, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата мярка, планирана по НПВУ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), планираме подкрепа по процедурата за изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия да не могат да получават кандидати, които са:

  • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
  • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
  • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 на НСИ попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

Горепосочените ограничения отразяват прилагания до момента подход на демаркация с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и не представлява новост за предприятията, като са съобразени с възможностите за подкрепа за различни дейности, включително за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията и използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление, които Министерство на земеделието е обявявало или планира да обяви за тази група предприятия, уточняват от Министерството на иновациите.

Екипът на МИР си е поставил за цел грантовата схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение да бъде разработена и обявена за кандидатстване в кратки срокове. Преди официалното обявяване на процедурата, проектите на документи, съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на МИР – https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/, както и в Информационната система за Механизма (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.

От министерството уточняват, че към момента все още работят по условията за кандидатстване по процедурата и обръщаме внимание, че е възможно да настъпят промени по параметрите, посочени по-горе.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА