Въпросителните около торовете остават: Ще успее ли Европа да стане независим производител

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
8 Минути

През т.г. 30% от вътрешното потребление на Съюза бе осигурено от внос

Европейската комисия (ЕК) официално призна в съобщение, че от жизненоважен  стратегически интерес за Европа е да има силен вътрешен сектор за производство на торове. Въпреки това, той не предоставя истинска стратегия за осигуряване на дългосрочна жизнеспособна и успешна индустрия за торове и по този начин дългосрочната стратегическа автономия на Европа по отношение на храните и торовете, се посочва в анализ на EUROACTIV.

Настоящата геополитическа ситуация и рекордно високото ниво на цените на енергията, предизвикани от руската инвазия в Украйна, представляват безпрецедентно предизвикателство за европейската индустрия за торове.

Тъй като газта представлява до 90% от променливите разходи при производството на торове, цените на газа – 10 пъти по-високи от миналата година и 7-10 пъти в сравнение с други части на света – доведоха до съкращаване на около 70% от европейския капацитет за производство на амоняк до края на август 2022 г. С падащите цени на природния газ някои производители успяха да възобновят производството през октомври, но значителна част от европейския капацитет все още е задържан. Това създава сериозни заплахи не само за стратегическата автономия на ЕС в производството на храни, но и за решаващата роля на ЕС в ръководенето на зеления преход.

Тази предизвикателна ситуация, съчетана със страхове от недостиг на торове, накара европейските фермери да намалят потреблението си на азотни торове с 11% през изминалия сезон и доведе до увеличаване на вноса на торове, особено на урея, с 40% повече през 2022 г. в сравнение с 2020 г. Това е отрицателно развитие за производителите на торове, земеделските стопани и екологичните цели на ЕС, като се има предвид по-ниската ефективност и по-високия екологичен отпечатък на чистата урея в сравнение с нитратните торове.

Европейската индустрия за производство на торове призовава Европейската комисия и държавите-членки да предприемат спешни коригиращи мерки, за да позволят на индустрията да възобнови производството в краткосрочен план и да преосмислят как да гарантират, че индустрията на ЕС може да продължи да подкрепя фермерите и да осигурява продоволствена сигурност в дългосрочен план.

ЕС вече е нетен вносител на азотни торове: през 2020 г. вносът достигна еквивалента на 30% от вътрешното потребление. Въпреки това, тъй като 50% от световното производство на храни се дължи на използването на минерални торове, наличието на силна местна индустрия е от решаващо значение за постигане на дългосрочната цел на ЕС за стратегическа автономия.

Съобщението на Европейската комисия относно осигуряване на наличност и достъпност на торовете беше приветствано развитие, но то може да представлява само първа стъпка. Нуждаем се от цялостна стратегия, която да се справи с краткосрочните предизвикателства, за да позволи на индустрията да се изправи на крака.

 

Подкрепата

Тъй като днес природният газ е основната суровина за производството на торове, бързото прилагане на решителни мерки за ограничаване на натиска на цените на газа и тяхната нестабилност е от решаващо значение.

Финансовата подкрепа от правителствата трябва да бъде предоставена както за подпомагане на индустрията при възстановяване на производството, така и за предоставяне на европейските фермери с адекватни средства за стимулиране на закупуването им на европейски азотни торове. Временната антикризисна рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката беше стъпка в правилната посока, но за да осигури реална подкрепа, е от решаващо значение да бъдат предоставени необходимите гъвкавости.

Насоките на Европейската комисия от юли относно приоритизирането на производството на торове в случай на възможен недостиг на газ е важно признание и ключов инструмент в случай на сериозни краткосрочни смущения на газовия пазар.

Цената на азотните торове се определя от механизма на търсене/предлагане на световния пазар. За да имаме силна местна индустрия, трябва да се гарантира, че производството на торове в Европа ще остане икономично. През последната година европейските производители трябваше да се изправят пред конкуренция с други международни играчи, които се възползваха както от ниските цени на газа, така и от много силния международен стоков пазар.

 

 

Дългосрочна стратегия за устойчива на бъдещето индустрия за торове

Подкрепата за силна вътрешна индустрия за производство на торове също означава подкрепа за прехода към по-устойчиво и устойчиво производство на торове. Индустрията вече има отлични резултати в намаляването на емисиите на парникови газове и инвестира в технологии като зелен амоняк и торове с ниско съдържание на въглерод, които ще намалят нейния въглероден отпечатък до 90%. Секторът на торовете представлява двигател за декарбонизация и напредъкът, постигнат в зеления преход, не трябва да бъде застрашен.

Осигуряването на подкрепа за ускоряване на този зелен преход не само ще намали отпечатъка върху сектора и много култури – (напр. 20% за пшеницата, намаляване на отпечатъка върху производството на хляб с 12%) – но също така ще изиграе решаваща роля за намаляване на зависимостта от руски газ и суровини.

Зеленият амоняк има голям потенциал за декарбонизиране на хранителните системи, както и на други сектори на европейската икономика, с корабоплаването на дълги разстояния и екологичните химикали, за да назовем само няколко. В момента най-голямото предизвикателство е да се модернизират такива технологии. Следователно публичната подкрепа за инвестициите и оперативните разходи ще бъде от решаващо значение, за да се даде възможност за такова увеличаване.

Що се отнася до използването на торове в селското стопанство, минералните и органичните торове трябва да се разглеждат като допълващи се източници на хранителни вещества. Балансираната комбинация от двата източника се оказа най-ефективният начин за осигуряване на правилния баланс на хранителните вещества за отглеждане на културите здрави и с пълния им потенциал, като същевременно се поддържа плодородието на почвата. ЕС трябва да възприеме холистичен подход, когато се занимава с наторяването.

Индустрията на торовете непрекъснато работи за включване на нови технологии и потоци от суровини в своето производство, както и за намаляване на въздействието върху околната среда на своите продукти чрез прецизно и дигитално земеделие, споделяне на знания с фермерите и иновативни нови продукти. Вярваме, че с нашия опит в храненето на растенията и агрономията можем да помогнем за комерсиализиране и ефективно производство на нови видове продукти за торене, които ще помогнат на фермерите да увеличат ефективността на използването на хранителни вещества, като същевременно произвеждат питателна храна за нарастващото население.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements