В СЕУ са публикувани писмата за одобрение по Агроекологичните и Биологичните интервенции

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

В системата за електрони услуги (СЕУ) вече са налични писмата за одобрение по агроекологичните и биологичните интервенции за кампания 2023. Кандидатите за подпомагане, могат да се запознаят с изискванията и продължителността на поетите от тях многогодишни ангажименти, след като достъпят с потребителско име и парола индивидуалните си профили в системата и изпълнят следните стъпки: Администрация-Справка-секция Кореспонденция-Уведомителни писма.

В СЕУ са налични писма за одобрение по следните интервенции:

– „Биологично растениевъдство“

· операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“;

· операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“;

– „Биологично пчеларство“

· операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“;

· операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“;

– „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“;

– „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;

– „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“

– „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“

– „Насърчаване на естественото опрашване“

· операция „Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)“;

· операция „За предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“.

 

Съгласно индикативния график на Държавен фонд “Земеделие”, през месец юни по биологичните интервенции предстои да бъдат направени плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 (Натура 2000).


Вижте още:

Стартира прием на заявления по интервенции за биологично земеделие, околната среда, климат и хуманно отношение към животните

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА