В селското, горското и рибното стопанство са намерили работа 4,1% от регистрираните безработни през юли

Лилия Александрова
Лилия Александрова
5 Минути

В селското, горското и рибното стопанство са намерили работа 4,1% от регистрираните безработни през юли, показват официалните статистически данни на Агенцията по заетостта. През юли най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост – 19,0% от всички започнали работа, следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 17,5%, търговията, ремонта на автомобили – 13,0%,  държавно управление – 5,9%, строителство – 5,0 и други.

В края на месец юли регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 258 553, като спрямо юни намалението е с 14 814 лица. В сравнение с месец май те са с 36 900 по-малко или спадът е от 12,5%. В същото време увеличението спрямо юли 2019 г. е с 85 910 лица.

възможности, подмярка, Agrozona.bg28 064 нови безработни лица

7.9% е равнището на регистрирана безработица в страната през юли. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец юни и от 1.1 процентни пункта спрямо май, когато бе отбелязан пикът на регистрираната безработица през годината в резултат от COVID-19 кризата. На годишна база ръстът е с 2.6 процентни пункта.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 28 064 безработни лица. Освен тях, други 702 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

Намерили работа от рискови групи

През месец юли 2020 г. броят на започналите работа безработни лица достигна 27 423, като 92.3% от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните от месечната статистика на Агенцията по заетостта. Други 435 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юли чрез бюрата по труда. В сравнение с месец юли 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни – с 80.1%.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 120 безработни лица от рисковите групи – 1 208 по програми и мерки за обучение и заетост и 912 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4 100 търсещи работа участваха през месеца в подновените форми на изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. – всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора. Други над 5 800 безработни участваха в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда.

Обучения за 6 270 безработни

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 6 270 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 16 349, като 79.0% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26.8%), хотелиерството и ресторантьорството (19.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10.8%), административните и спомагателните дейности (9.4%),  образование (8.6%) и държавното управление (5.2%).

Най-търсените професии през месецa са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората и други.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама