В понеделник приключва общественото обсъждане на мярката за биосигурност 5.1

Лилия Александрова
Лилия Александрова
2 Минути

Приемът на заявления за подпомагане  се очаква да започне в началото на май

На 27 април приключва общественото обсъждане на насоките за кандидатстване за подпомагане по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР.

Тя предвижда превенция за биосигурност във фермите. Стартирането и е свързано с правилата, заложени в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Подмярката ще се отнася за инвестиции за биосигурност и надграждане на биосигурността във фермите. Предвидено е приемът да продължи три месеца, очаква се да стартира в началото на май.

Бюджетът, отреден за подмярка 5.1 е в размер на 23 милиона евро публични разходи. Допустимите кандидати могат да бъдат земеделски стопани отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни.

На въпрос на Агрозона за възможностите за увеличение на бюджета по мярката, който според свиневъдите ще стигне само за половината от тях, министър Танева отговори, че решенията в тази ситуация ще бъдат гъвкави и в зависимост от интереса.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27 април (включително) на следната електронна поща: [email protected].

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements