Етикет: 5.1

ДФЗ одобри всички проекти по подмярка 5.1

Бюджетът по приема е в размер на 23 469 600 лв Държавен

Проектите по подмярка 5.1 от приемите през 2020 и 2021 г. са...

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на

След Великден заварят приема по подмярка 5.1 за биосигурността

На 5 май 2021 г приключва приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за

47 проекта ще търсят финансиране по подмярка 5.1

Общата стойност на всички подадени предложения е 42 017 523.53 лв 47

Днес приключва приемът по подмярка 5.1

Днес приключва приемът на проекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в

Още седмица приемат проекти за биосигурност в стопанствата по подмярка 5.1

До 10 юли 2020 г. продължава приемът на проекти по подмярка 5.1

В понеделник приключва общественото обсъждане на мярката за биосигурност 5.1

Приемът на заявления за подпомагане  се очаква да започне в началото на

РЕКЛАМА