Увеличиха икономическите единици за кандидатите по „Млад фермер”

PhotoArh Agrozona
Автор: Агрозона
Споделена0

Кандидатите по мярка 112 Млад фермер, ще трябва да имат наличност вече не две, а четири икономически единици.  Това съобщиха за Агрозона от Министерството на земеделието и храните във връзка с предстоящия прием на проекти по мярката с общ бюджет 40 милиона евро, който се предвижда да започне в края на месец юли.

Въвежда се и изискване за доказване с документ за собственост, аренда или наем на земята в цялото стопанство към момента на кандидатстване, а не само за икономическите единици, с които се кандидатства. Промените включват още стъпката за увеличаване на стопанството, изразена в икономическите единици от 1 на 1.5 ИЕ, като за всяка нова стъпка ще се изплащат 2 500 евро безвъзмездна финансова помощ по мярката. По този начин минималният размер на стопанството към момента на отчитане на бизнес плана е 8,5 ИЕ. Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като задължителните инвестиции в движими и недвижими материални активи се увеличават на 5 000 евро от сумата на първото плащане – 12 500 евро, и 2 000 евро от второто плащане към периода за проверка, заявен от младия фермер. Изпълнението на бизнес плана ще се проверява най-рано на третата година и не по-късно от петата година от стартиране на дейността, като са предвидени и текущи проверки за спазване на коректното му изпълнение и особено спазване на размера на минималните ИЕ, налични при стартиране на дейността, както и дали е достигнато минималното увеличение на земеделското стопанство с минимум 4.5 ИЕ в сравнение с първоначалното състояние.

Допълнителен приоритет за кандидатите ще бъде те да имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, или сертификат за завършен 150 часов курс в същите области.

Приоритет при оценка на заявленията ще се дава и на млади фермери, които са сертифицирани за биологично производство, в процес на преход или с намерение за развиване на биологично земеделие, както и такива, които вече са подали заявление или са заявили намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“. С предимство ще се ползват също така фермери, които ще развиват дейност в сектор „Животновъдство“. Въвежда се предимство за кандидати от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

По време на изпълнение на бизнес плана младите фермери ще могат да извършват изменения на заложените инвестиции, дейности и цели, но само след подаване на мотивирано и обосновано заявление за промяната до ДФ „Земеделие“ – РА и сключване на анекс към подписания договор за предоставяне на финансова помощ. За извършването на малки промени, като промяна на култури в растениевъдството или промяна в порода или вид в животновъдството, без това да води до промяна от един в друг сектор и обратното, или промяна в ИЕ, е необходимо само писмено уведомление до ДФ „Земеделие“ – РА. Остава задължението за водене на счетоводство.

Измененията в условията и критериите за подбор на кандидатите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР са наложени във връзка с препоръки на Европейската Комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати. От друга страна се засилва и подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограничения бюджет по мярката към новите приоритети.

 

Един коментар по темата “Увеличиха икономическите единици за кандидатите по „Млад фермер”

  1. silviq

    iskam da razbera za vseki sele4yk kakvi sa to4kite

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *