Улесняват регистрацията на сдруженията за напояване в Молдова, продукцията стига до повече европейски пазари

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Страната се превърна в сериозен конкурент на овощарите и градинарите от ЕС

Напояването в земеделието се превръща в основен приоритет на много европейски страни. То е приоритет за стопаните и в Молдова, откъдето през тази година бяха изнесени за западните пазари голямо количество плодове и зеленчуци, при това при преференциални условия. Предвижда се безмитният режим за внос в ЕС да продължи и през 2023 г. по решение на Европейската комисия, наред с Украйна.

С цел насърчаване на развитието в тази посока страната подписа меморандум с МВФ за редица финансови инструменти, сред които има и мерки за разширяването на достъпа на земеделските производители до напоителни системи. Световната банка активно ще финансира проекти в областта на напояването в Молдова.

Например, с финансовата подкрепа на Световната банка през следващата година се планира да бъдат възстановени три напоителни системи – в регионите Бричени, Кахул и Чадир-Лунг, съобщава AgroExpert.md.

От пролетта на 2022 г. правителството и парламентът на Молдова системно опростяват законовите и административни процедури за развитие на напоителния сектор. По този начин през май бяха направени промени в регулаторната рамка: процедурата за издаване на екологично разрешение за специално използване на вода за напояване беше опростена чрез намаляване на периода, предоставен на органите, отговорни за координация, и поставянето на колектори за дъждовна вода в земеделските земи.

Преди няколко дни пък парламентът в страната одобри на последно четене промените в Закона за сдруженията за напояване, които също опростяват редица процедури.

Например, изключено е задължителното одобрение на устава на асоциацията от поне 50% плюс един член. Според новата версия на този член уставът на Сдружението се счита за одобрен, ако на учредителното събрание са гласували за одобрението му от потенциални членове, които притежават или използват повече от 50% от земята, разположена в зоната на обслужване. Също така, членовете на Сдружението, притежаващи или ползващи повече от половината територия в зоната на обслужване на Сдружението, могат да решат да го разпуснат, ако целите му вече не могат да бъдат постигнати или съществуването му вече не е необходимо.

Документът разрешава създаването на водоползвателни сдружения за напояване, обединяващи няколко напоителни системи – ако тези системи са компактно разположени или долепени една до друга. Съгласно направените промени учредителният комитет географски определя зоната на обслужване, в рамките на която ще се осъществява дейността на Сдружението. „Не е необходимо в зоната на обслужване да се включва цялата площ земя, която може да се напоява от напоителна система, ако техническото състояние на системата или нейните компоненти не позволява напояване на земята (земите) или собствениците и/или ползвателите на тези земи не проявяват интерес към напояване”, се казва в документа.

Съгласно измененията, в края на напоителния сезон обемът вода от напоителната система, който трябва да бъде освободен, за да се избегне повреда на системата през студения сезон, може да бъде евакуиран във водни тела (езеро, езеро, язовир) безплатно или срещу заплащане с писмено разрешение от собственика на язовира. Освен това нормативната уредба е допълнена с норми, които позволяват прехвърляне на напоителна инфраструктура (държавна или частна) за ползване от сдружения на водоползватели, включително за безплатно (безвъзмездно) ползване.

Предвижда проекти в областта на напояването да бъдат финансирани освен чрез Световната банка и от френска страна, като оттам се очакват инвестиции в размер на 44 млн. евро.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА