Тече срокът за възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г.

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
5 Минути

В едномесечен срок – до 25.01.2016 г. включително, всички кандидати за подпомагане могат да се запознаят със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на заявените от тях за подпомагане земеделски площи за 2015 г., гласи съобщение, публикувано в сайта на земеделското министерство.

От ведомството припомнят, че специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2015, като част от Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), е актуализиран чрез разчитане на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2015 г. За целта са отразени и резултатите от теренни проверки, проведени през годината. От МЗХ уточняват още, че на база тези актуализираните данни от СИЗП, Разплащателната агенция извършва част от задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2015 заявления за подпомагане.

Кандидатите могат да се запознаят със заявените от тях площи, които изцяло или частично попадат извън специализирания слой на интернет страницата на ДФ „Земеделие”, секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания”, а с географския обхват на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” – в която и да е общинска служба по земеделие в рамките на областта по местонахождение на заявените от кандидата площи. При посещение в службите, земеделските стопани е препоръчително да носят карти на блоковете на земеделското стопанство от заявлението за подпомагане за 2015, отбелязват от МЗХ.

Възраженията срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” по отношение на конкретни негови части се подават единствено по предварително одобрен образец. Те се генерират автоматично от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФЗ, след като земеделският стопанин е избрал за кои части/парцели да подаде възражение. Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областна дирекция „Земеделие” по постоянен адрес или адрес на управление на кандидатите за подпомагане, самостоятелно или със съдействието на служители на ОСЗ/ОДЗ. Възражението се подписва/подпечатва от кандидата.

Всеки кандидат ще има възможност да генерира и подаде и последващи възражения (по образец), които да допълват първоначалното подаденото такова, т.е. впоследствие да се включат и парцели, които първоначално не са били избрани, уточняват от земеделското министерство.

Не подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени в срок и/или не са по образец, генериран от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Няма да се генерират и възражения относно площи, които са били проверени за кампания 2015 г. от страна на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, тъй като за тези случаи одобрението на подпомагането се базира на резултатите от тези проверки, а не на данните от специализирания слой.

По подадените възражения ще се извършат проверки и специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане” ще бъде актуализиран, при установяване на техническа грешка или пропуск в него. От МЗХ посочват, че потвърждаването или изменението на обхвата на слой „Площи, допустими за подпомагане” се осъществява само на екран, по ортофотозаснемане 2015 или спрямо констатациите от протоколи от теренни проверки, извършени от структурите на МЗХ за 2015 г. Изменението на обхвата на специализирания слой може да бъде както в посока включване в него на определени площи, така и в премахване на такива.

Въз основа на актуализирания специализиран слой след разглеждане на подадените възражения Разплащателната агенция ще направи преизчисления на извършените плащания по схеми и мерки за подпомагане на площ. Разплащателна агенция ще изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които първоначално е изплатено по-малка сума. За земеделските стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, Разплащателна агенция може да предприеме стъпки за нейното възстановяване, гласи съобщението на министерството.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама