Етикет: стратегии

Януш Войчеховски: Продоволствената сигурност и устойчивостта могат да вървят ръка за ръка

Конкурсът на ЕС за биологично производство стартира в края на миналата седмица.

Стратегиите по ЛИДЕР/ВОМР обхващат 25% от селските райони

У нас по подхода ЛИДЕР, който се прилага 10 г., са успешно

Регламентират подхода „Водено от общностите местно развитие”

Одобрен е механизмът за координиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”

МЗХ обявява процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР

Министерството на земеделието и храните обявява процедура за подбор на МИГ и

Учени от G20: Светът има нужда от повече пшеница

Водещи учени от страните от G20 потвърдиха съпричастността си към инициативата за

Приеми на проекти на МИГ ще се отварят и извън стратегиите за...

Местните инициативни групи (МИГ) ще могат да обявяват нови приеми на проекти

РЕКЛАМА