Етикет: правно основание

Още ден за регистриране на правното основание за земите

Утре е последният срок за регистриране на правното основание за ползването на

МЗХ публикува разяснения за кандидатстване за директни плащания

На страницата на Министерството на земеделието са публикувани разяснения относно изискванията за

Адмирал, АЗПБ, Георги Праматаров: Дървета между два парцела заявява фермерът с правно...

Дървета между два парцела с различни собственици, какъвто е например селски път

Десислава Танева: МЗХ разполага с информационна система за собственoст върху земеделските земи

Министерството на земеделието и храните разполага с информационна система, която представлява набор

До 1-и декември земеделските производители представят документи за застъпени площи

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че до 1-и декември земеделските производители с установени

Лидия Станкова: Законът предоставя добра възможност за комасирано ползване на земеделска земя

Законът предоставя една изключително добра възможност за комасирано уедрено ползване на земеделската

Advertisements