Октомври 25, 2021
Agrozona.bg

„Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък – пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в Община Добрич“