Етикет: “Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък – пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в Община Добрич”

Институтът по земеделие в Карнобат организира открит ден за иновации в земеделието

Иновации в земеделието ще е темата на открит ден, организиран от Института

Доц. Владислав Попов: Чрез кооперативи биопроизводителите могат да осъществяват единен маркетинг

Сдружаването и кооперирането в сектор Биоземеделие са много решителна и критична концепция.

Национална конференция на еколозите се проведе в Добрич

Двудневна Национална конференция „Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък „