zarno_dobrudja_DZI

Производството на зърнени култури в света ще се увеличи до 2023 г., търсенето ще остане без значителна промяна

Производството на зърнени храни в света ще се увеличи с 15% до 2023 г. в сравнение с периода 2011-13 г., докато най-значителен растеж (с 26%) ще бъде отбелязан при маслодайните …