Производството на биогорива все още е обвързано с културите за изхранване на населението

149832-425x264-BiofuelPic
Автор: Агрозона
Споделена0

Световното производство и употребата на биогорива ще се увеличат с повече от 50% до 2023 г. Причината за това ще бъде търсенето на етанол на захарна основа, както и на биодизел, според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и Световната организация на ООН по прехраната (FAO).

Според анализа цената на етанола ще се увеличи в зависимост от цените на петрола и инфлацията през идното десетилетие, докато цените на биодизела ще са обвързани по-скоро с цените на растителните масла. Цените на биодизела също се очаква да растат по-бавно от етанола, докато петрола ще има по-незначително влияние върху тях. Дори при това положение увеличението на местното търсене в основни страни-износителки ще повиши цените на биодизела най-осезателно през 2016 г. и 2017 г.

По очаквания на анализаторите нарастващият пазар ще предопределя растежа в производството до 158 млрд. л. до 2023 г., а производството на биодизел ще бъде 40 млрд. л. през същия период.  ЕС ще бъде най-големият производител на етанол от пшеница, твърди зърнени култури, и захарно цвекло, като производството ще достигне 12.1 млрд.л. през 2013 г. След 2017 г., когато квотите за производство на захарно цвекло отпаднат, се очаква то да стане по-рентабилна култура за тази цел, отколкото захарната тръстика. Ето защо производството на етанол от захарна тръстика ще падне до 1.3 млрд.л. Що се отнася до суровините, 12% от световната реколта твърди зърнени храни ще бъдат използвани за производство на биогорива, докато при захарната тръстика делът е 28%, а 14% от световното производство на растителни масла до 2023 г. ще се влее в производството на биогорива.

Според анализаторите вносът в САЩ от Бразилия на етанол от захарна тръстика ще възлиза на 10 млрд.л. през 2023 г. В ЕС 85% от целите на Директивата за възобновяемите източници на енергия ще бъдат изпълнени с биогорива, като годишното произвеждано количество от 2020 г. нататък ще бъде 19 млрд.л. Ще бъде необходим внос, за да се изпълнят целите на Директивата, тъй като използването на целулозата за производство на биогорива е в зората си все още в Европа, а и вероятно това ще остане така заради бариерите пред търговията. В световен мащаб делът на целулозата в производството на биогорива ще бъде само 5% до 2023 г., като основно ще се произвежда н САЩ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *