Етикет: нови правила

САЩ въвеждат нови правила за производство и внос на биопродукти

Ще  се правят проверки на най-малко 5% от сертифицираните операции в стопанствата

Ето как ще се кандидатства по интервенциите за подпомагане на площ и...

Стопаните получават гратисен период за 2 години, ако нямат електронен подпис, има

Използващите продукти за растителна защита подлежат на контрол

Всички, използващи продукти за растителна защита подлежат на контрол според новите правила

Промяна на европейската директива за тютюна

Противоречивата промяна на европейската директива за тютюна, която предвижда по-стриктни правила за

РЕКЛАМА