Етикет: неземеделски дейности

МИГ “Тервел-Крушари” отваря пети прием за инвестиции в неземеделски дейности

Крайният срок за кандидатстване по подмярка 6.4 е 15 януари 2024 г.

МИГ „Тервел-Крушари“ стартира четвърти прием на проекти по подмярка 6.4

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 31 август 2023

ДФЗ одобри допълнително 60 проекта за неземеделски дейности

След увеличение, бюджетът по подмярка 6.4.1 достигна над 100 млн. лева Държавен

Одобриха 23 проекта по подмярката за услуги и микропредприятия в селските райони

Стойността на проектите надхвърля 6,9 млн. лева Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна

23 проекта не преминаха първия етап на оценка по подмярка 6.4.1

Бюджетът по нея бе увеличен до над 52 млн. лева Държавен фонд

По подмярка 6.4 ще приемат смесени проекти – за производство и услуги

По подмярката за неземеделски дейности от ПРСР - 6.4, ще може да

До 600 хил. евро е таванът за подмярка 6.4

Увеличава се размерът на общо допустими разходи по подмярка 6.4 за незедемеделски

По подмярка 4.2 могат да се прехвърлят проекти от предния прием

По време на започналия вчера прием по подмярка 4.2 ще могат да

Предимство за два района при инвестиции в неземеделски дейности

Допустими кандидати по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ са микропредприятия и

50 проекта получават финансиране по мерки 311 и 312 от ПРСР

Над 15 млн. лева са одобрените субсидии, които ще подкрепят нови 50

Advertisements