Етикет: минерални води

Проекти за геотермална енергия могат да се финансират по ОПОС

Общините, които разполагат с минерални води, могат да използват отопление с геотермална

Пилотна програма финансира оползотворяването на топлинна енергия от минералните води

  Правителството прие промени в свое постановление, с което бяха одобрени допълнителни

Използваме само 20% от богатството на минерални води у нас

Броят на находищата на минерални води у нас изключителна държавна собственост е

Представят програмата на общините за управление на минералните води

Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на

Минералните води у нас лекуват над 90% от масовите заболявания

Страната ни се нарежда на второ място в Европа по запаси от

Катар проявява интерес към минералните ни води

Министерство на околната среда и водите ще предостави на Катар информация за

Задълбочаваме сътрудничеството с руските региони в сферата на туризма

В рамките на работното посещение на заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир