ДЗЕС 3 забранява изгарянето на стърнища от полски култури

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Министерството на земеделието и храните публикува подробен Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята са общо 9

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са част от системата за предварителни условия на Европейския парламент и на Съвета, която обвързва пълното получаване на подпомагане по Общата селскостопанска политика (ОСП) със спазването от земеделските стопани и другите бенефициери на основни стандарти в областта на околната среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на растенията и хуманното отношение към животните.

ДЗЕС 3 забранява изгарянето на стърнища от полски култури. Целта на този ДЗЕС е поддържане на нивото на органични вещества в почвата.

Забранява се изгарянето на стърнищата*, освен по фитосанитарни причини, установени по съответния ред и придружени с документ от компетентен орган, указващ размера на площта, за който се прилага.
* Стърнище са следжътвените остатъци от зимните и пролетните житни култури със слята повърхност (пшеница, ръж,
тритикале, овес, ечемик, ориз, лимец и спелта).

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Стандартът е задължителен за изпълнение от земеделските стопани, ако на площите в стопанството си отглеждат някоя от посочените зимни и/или пролетни житни култури със слята повърхност – пшеница, ръж, тритикале, овес, ориз, ечемик и др. Изгарянето на растителните остатъци и от пролетните култури и от пролетните култури – слънчоглед, царевица, фасул и др.

За изпълнението на стандарта, земеделските стопани не трябва да изгарят стърнищата, включително и растителните остатъци след прибирането на пролетните култури

При изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци се:

– увеличава опасността от пожари;
– унищожава голяма част от органичното вещество в почвата;
– разрушава хумусния слой;
– унищожава част от почвените микроорганизми, под въздействието на които се разграждат органичните вещества;
– увеличава процентът на въглеродните емисии и фините прахови частици във въздуха и др.

Когато земеделските стопани заорават стърнищата и други растителни остатъци, се създават оптимални условия за:

– подобряване на почвеното плодородие, водопропускливостта, влагоемкостта на почвата и устойчивостта й на ерозия;
– унищожаване на плевелната растителност;
– потискане развитието на неприятелите и причинители на болести по културите.

С подходящи машини – мулчери, сечки и др. се постига надребняване стеблата от ожънатата култура . С помощта на микроорганизмите в почвата остатъците се разграждат и обогатяват почвата с хумус. По този начин от стърнищата и другите остатъци се запазва част от полезната почвена микрофлора и фауна, които пряко участват в процесите на преобразуване на
органичните вещества в хумус и са важен фактор за повишаване плодородието на почвата и устойчивостта й на ерозия.

Препоръки за оползотворяване на растителните остатъци:

– за фураж на животните;
– за постеля за животните;
– за почвени субстрати при някои култури;
– за получаване на брикети/пелети за директно изгаряне като биогориво;
– за получаване на биогаз;
– за получаване на „зелена“ енергия.
– за оставяне в почвата и нейното обогатяване:

Растителните остатъци като цяло (вкл. остатъците в овощни градини/оранжерии) можете да оползотворите чрез използването им за мулчиране, производство на компост и други.

Забранено е изгарянето на стърнища от житни култури

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements