Етикет: бенефициенти

Бенефициенти по подмярката заради войната в Украйна могат да подават заявки за...

Бенефициентите по подмярката заради войната в Украйна ще могат да подават заявки

Важно за всички бенефициери по интервенциите в сектора на пчеларството

ДФЗ приканва всички пчелари, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират

Над 1,3 млн. лв. са преведени по ПМДР за модернизиране на рибарските...

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над  1,3

До 500 хил. лева за автоматизация и роботизация на стопанството по Плана...

Бюджетът по направлението, свързано с инвестиции в технологична и екологична модернизация е

Второто плащане по 6.1 и 6.3 ще става без квалифициран електронен подпис

При кандидатстване за второ плащане бенефициентът ще подава искане за плащане по

Почти 30 на сто от директните плащания отиват в 4 области

Почти 30 на сто - 27.47% от средствата за директни плащания отиват

Приключиха кръстосаните проверки, 3 303 ха са двойно декларирани

Приключиха кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по

До края на август пчеларите отчитат разходи и подават заявки за плащане...

От 14 юли 2020 г. до 31 август всеки бенефициент, сключил договор

Приемът по извънредната мярка COVID-19 може да започне в края на този...

В трите направление по мярка COVID ще бъдат допустими всички бенефиценти, всички

С 15 млн. увеличават бюджета по 5 мерки от рибарската програма

С над 15 млн. лв. ще бъде увеличен бюджетът по 5 мерки

ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на общинските дългове

ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на счетоводното отразяване и отчитане на