Второто плащане по 6.1 и 6.3 ще става без квалифициран електронен подпис

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

При кандидатстване за второ плащане бенефициентът ще подава искане за плащане по образец чрез ИСУН

Да отпадне изискването бенефициентът да подписва искането за второ плащане и приложените към него документи с квалифициран електронен подпис по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., предлага Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в проект заповед за промяна на Насоки за кандидатстване по процедура № № BG06RDNP001-6.007 по подмярката на ПРСР. Според новите промени при кандидатстване за второ плащане бенефициентът ще подава искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020. Предстои обществено обсъждане на предложението до 16 август 2021 г, съобщават от земеделското министерство.

С подобна промяна се обсъжда и проект на заповед на промяна на Насоките за кандидатстване и по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР, като и там се предвижда бенефициентът да кандидатства за второ плащане по образец чрез ИСУН 2020.

Предложената промяна е в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама