Trentino-s-public-administration-increasing-productivity_graph_popup

ДФЗ стартира одобрение на проекти с 55 точки по подмярка 4.2

Държавен фонд „Земеделие“ започва от днес, 19 септември, одобрение на проекти, получили 55 точки по критериите за подбор на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 …