Промениха насоките за кандидатстване по инвестиционните мерки, вижте новостите

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Новите правила важат от датата на подаване на искането за изменение на ПРСР – 21 юли т.г.

Със заповед от 12 септември т. г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) се променят Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, научи Агрозона от Национална селска мрежа (НСМ). Със заповедта се предоставя нова възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 г след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор с ДФ „Земеделие“. От УО поясняват, че на проведеното през юли 18-то заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, е одобрен текст за промяна в ПРСР в рамките на 13-то изменение, която да осигури възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 г след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор. Предложеното 13-то изменение и изпратено на 21 юли т.г. и според разпоредбите може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до Европейската комисия. На 28 август ЕК одобри 13-та нотификация на ПРСР 2014-2020 г.

Идентични са и промените по подмярка 4.1 (прием (21), въведени с последните изменения на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Със заповед от 12 септември т.г. на УО на ПРСР 2014-2020 (УО) за изменение на насоките за кандидатстване по 4.1 се предоставя нова възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор с ДФЗ. Предложеното 13-то изменение и изпратено на 21 юли т.г. и според разпоредбите може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до Европейската комисия. На 28 август ЕК одобри 13-та нотификация на ПРСР 2014-2020 г.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама