Свинефермите ще получат до 700 хил. евро по новата подмярка за биосигурност

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Максималният размер на допустимите разходи за един проект на кандидати, които отглеждат свине, по новата подмярка 5.1 за превантивни мерки за биосигурност, ще бъде в размер на левовата равностойност на 700 хил. евро, обяви Милен Кръстев, експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” в земеделското министерство по време на Осмата Национална среща на земеделските производители в к.к. Златни пясъци. Минималните инвестиции по проект пък трябва да бъдат поне 15 хил. лв. За птицевъдите максималният размер е до 500 хил. евро, а за дребните преживни животни – до 200 хил. евро. Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ предвижда възможност по нея да кандидатстват и публични органи, като БАБХ, Ветеринарномедицинския институт и ИА „Борба с градушките”, при които таванът да финансиране ще е до 80%. За частните стопани, в чиито стопанства има умъртвени животни в следствие на усложнена епизоотия, финансирането ще е до 70%, а при тези, които не са пряко засегнати от усложнена обстановка, средствата ще са до 60% от допуснатите разходи.

Подмярка 5.1 на ПРСР престои да бъде отворена в рамките на 3 месеца през периода от февруари до април, обяви експертът от МЗХГ.

Допустими за земеделски стопани ще бъдат инвестициите за инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, съоръжения и оборудване, свързано с превенция, включително и за съхранение на фуражите, както и инвестиции за съхранение на странични животински продукти, които не са годни за човешка консумация и инвестиции в санитарна инфраструктура, съобщи още Милен Кръстев.

Публичните органи пък ще могат да реализират инвестиции, свързани с повишаване на административния им капацитет, за да могат да предприемат действия за преодоляване на тази неблагоприятна обстановка в страната. Допустимите разходи предстои да бъдат разписани в насоките за кандидатстване, каза още експертът.

При подбора на кандидатите предимство ще получат проектни предложения, които се реализират в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка, като в зависимост от това дали е в населеното място, общината или областта, в която се реализира проектът, предложението ще получи между 40 и 20 точки, уточни Милен Кръстев.

Вторият приоритет предвижда повече точки да бъдат дадени на проекти, които се реализират в райони с по-висок риск от епизоотии. Тук приоритетът е разделен на две части. На първо място са обследва областта, на която се реализира проекта, и какъв е съответният вид на територията на тази област  като в зависимост от това дали броят на животните е под или над средното за страната, кандидатът получава по-висок брой точки. Там, където броят на животните е по-голям, рискът от епизоотии е по-голям, допълни специалистът.

Предимство ще получат и проекти на земеделски стопани, които са пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка, като в зависимост от това дали всички животни на кандидата са били умъртвени, той ще получи 20 точки,  докато тези, в които са загинали само част от животните, получават по-малък брой точки.

При еднакъв брой точки при класиране на проекните предложения проектите с по-нисък размер на разходите ще получават предимство спрямо другите като до броени дни ще стане ясен и размерът на минималният брой точки, необходими за одобряване на проектите, каза още експертът от МЗХГ.

 

Четете още: Ивайло Тодоров: Отпада критерият за селски район по подмярка 4.1

 

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements