Светла Василева: Блян ли са секторните фондове за обучение и квалификация в сектор Земеделие?

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

“Отрасъл Земеделие, не само в България, но и в цяла Европа, години наред е в процес на преструктуриране, в период на кризисни ситуации и бюджетни ограничения, последвани от непрекъснати промени на работната среда. Всичко това изправя работниците и служителите пред потребността да бъдат знаещи, гъвкави, непрекъснато да се самоусъвършенстват.” Така обясни необходимостта от достъп до информация и възможности за обучение и преквалификация на заетите в сектора Светла Василева, председател на ФНСЗ по време на провеждащата се днес в София транснационална конференция на тема: “За по-добро участие и корпоративната социална отговорност за устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в земеделието”. Тя коментира още, че рисковете в бизнеса, всички случващи се  промени, заедно с техните последствия за човешкия фактор трябва да се изучават, предвидят своевременно, да се управляват така, че работещите да се адаптират към тях, да се избегнат или преодолеят социалните последици и напрежение. “Това е възможно само в диалог и съвместна работа”, категорична беше Василева.

Анализирайки ситуацията тя подчерта, че  “въпреки сериозното подпомагане от над 7 милиарда лева за българското Земеделие с европейски средства, национални схеми и  доплащания в периода след 2007 г., секторът не успя да преодолее основни си структурни недостатъци, но най-вече това не намери никакво отражение върху заетостта и доходите на работещите в него.”

В своето експозе пред участниците в конференцията Светла Василева представи  данни,  които сочат, че едва 11,1% общо заетите в отрасъла (738 634 души) участват в осигурителната система у нас и  припомни, че минималният праг за осигуряване на земеделските производители и тютюнопроизводители в  момента е 240 лв., а осигуряването върху такъв доход не им гарантира и минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, независимо че държавата им го гарантира при пенсиониране. Това от своя страна води до силни дефицити в осигурителната система.

Председателят на земеделския синдикат зададе два въпроса на участниците в конференцията- “Блян ли са секторните фондове за обучение и квалификация в сектор Земеделие? ” и “Химера ли е допълнителна схема за социално осигуряване на работещите в земеделието?  Търсейки  отговорите Светла Василева заключи, че “това са само част от сериозните ни грижи, като социално отговорни партньори и техният отговор е в отговорно корпоративно социално поведение на всички заинтересовани страни – синдикати и работодатели.

В работата на конференцията участваха Президентът на КНСБ Пламен Димитров, Генералният секретар на ЕFFAT Арнд Спан, Зам.-министърът на МТСП Росица Янкова, Председателят на Асоциацията на земеделските производитетели в България /АЗПБ/ Христо Цветанов.

Светлана Боянова, експерт по Обща селскостопанска политика на ЕС и експерти по трудови и социални въпроси от България, Германия, Франция, Италия, Румъния, Македония, Чехия, Словакия, Словения и Швеция коментираха актуални въпроси, свързани със социалния диалог в сектор Земеделие, промените в новата ОСП, корпоративната социална отговорност, заетостта и качествените работни места в дискусионния панел на транснационалната конференция на тема: “За по-добро участие и корпоративната социална отговорност за устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в земеделието”.

Конференцията се организира в заключителния етап на международния проект “Информирани и опитни за устойчиво земеделие”. Проектът се осъществява от ФНСЗ, с финасовата подкрепа на Европейската комисия, в партньорство с Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм /ЕФФАТ/, секторните синдикални организации от Македония, Румъния, Германия, Франция, Италия. От българска страна партньори по проекта са работодателските организации – Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ и Националния съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/, с които ФНЗС води активен социален диалог.

Петър Лазов

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements