FNSZ_AZPB_agrozona

Светла Василева: Блян ли са секторните фондове за обучение и квалификация в сектор Земеделие?

„Отрасъл Земеделие, не само в България, но и в цяла Европа, години наред е в процес на преструктуриране, в период на кризисни ситуации и бюджетни ограничения, последвани от непрекъснати промени …