Селското стопанство генерира повече приходи, но продукцията намалява

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Увеличението се дължи на ръста в цените, най-висок е скокът при зърнените

12 903,2 млн. лв. е първата оценка на крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2022 г., съобщава Националният статистически институт (НСИ). Това е с 19.7% повече в сравнение с предходната година. Увеличението се дължи на ръст в цените – с 29.7%, докато при обемите се наблюдава спад – с 8.7%.Брутната добавена стойност по базисни цени се увеличава с 9.9% на годишна база и достига 5 677.1 млн. лв., а нетният предприемачески доход възлиза на 3 633.6 млн. лева, отбелязва още статистиката.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 9 643.4 млн. лв. и отбелязва увеличение спрямо 2021 г. с 19.6%, дължащо се на значителен ръст в цените – с 33.9%, докато при обемите се наблюдава спад – с 10.7%. Намалението на обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада на обемите на зърнените култури – с 16.3%, в резултат на по-ниските добиви през 2022г., в сравнение с 2021 година. Ръст на цените е наблюдаван при всички основни култури, като той е най-висок при зърнените култури – 49.1%, а именно пшеница и лимец – 52.3%, ръж – 67.8%, ечемик – 61.5% и царевица за зърно – 40.7%.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 405.4 млн. лв. и отбелязва увеличение от 22.5% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръст в цените – с 21.8%, докато обемите са близки до нивата на 2021 г. – със слабо увеличение от 0.6%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2022 г. средства за текущо потребление достига 7 226.1 млн. лв., което е с 28.8% повече от предходната година и е в резултат на ръст в цените – с 31.8%, докато при обемите се наблюдава намаление – с 2.3%, отбелязват от НСИ.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2022 г., достига 5 677.1 млн. лв. и е с 9.9% по-висока от 2021 година. Увеличението е в резултат на ръст в цените – с 27.1%, докато обемите намаляват с 13.5%.

Смесеният индекс  на нетния доход по факторни разходи се увеличава с 16.5%, а на нетния опериращ излишък/смесен доход – с 19.0%, което е в резултат на по-високите цени на продукцията в селското стопанство спрямо 2021 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2022 г. се увеличава спрямо 2021 г. с 11.4%, казват още от НСИ.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА