Климатични предизвикателства: Модерно напояване, сухоустойчиви сортове и нови култури може да спасят земеделието

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
4 Минути

Средиземноморски растения може да навлязат в родното земеделие

Петко Божков, climateka.bg

Човешкият живот е неразделно свързан с производството на храни, за което климатичните условия се явяват съществен и ограничаващ фактор. Затова в науката за климата е възникнало специално направление – агроклиматология, което изследва влиянието на климатичните условия върху развитието на селскостопанските култури. Климатичните промени засягат пряко земеделието, като изменят термичните условия, свързани с разлистването, растежа и узряването на даден вид селскостопанска култура (Lalic et al., 2018).

В контекста на климатичните промени, свързани с повишаване на средните температури на въздуха, пред земеделието в България възникват редица предизвикателства. В Североизточна България се очаква повишаване на средногодишната температура от 10-11 до 13-14 °C (фиг. 1А и 1Б), което ще повиши необходимостта от изкуствено напояване. От друга страна, повишаването на средната температура в Южна България може да има и положителен ефект върху отглеждането на средиземноморски растения като маслина, смокиня, цитруси, бадем, нар и др. Въпреки това в Горнотракийската и Бургаска низина за производството на зеленчуци ще е необходимо изкуствено напояване, което се свързва с оскъпяване на продукцията.

Фиг. 1 Средна годишна температура през 1961–1990 г. (A); Песимистичен климатичен сценарий за средна годишна температура за 2080 г. (Б) по данни на НИМХ-БАН 

Количеството на валежите и годишните валежни суми също оказват съществено влияние върху растежа и развитието на земеделските посеви. Очакваното понижаване на валежните суми в части от Дунавската равнина, Добруджа, поречието на Струма и низините в Южна България (фиг. 2) ще увеличи недостига на влага в почвата. Валежният дефицит ще засегне най-вече производството на пролетни земеделски култури, а също така и културите, отглеждани при неполивни условия.

Фиг. 2 Средна годишна сума на валежите за периода 1961–1990 г. (А); Очаквана сума към 2080 г., съгласно песимистичния сценарий (Б) по данни на НИМХ-БАН 

Фиг. 3 Добив на зърнени култури (средногодишно, тона на ха)

Очакваните климатични промени в България имат прогнозен характер и на пръв поглед изглеждат отдалечени във времето. Но анализът на съществуващите данни за земеделската продукция показва предизвикателствата пред растениевъдството в условия на променящ се климат. Така например между 2005 и 2015 г. са регистрирани няколко периода на продължителна суша, които оказват влияние върху добивите от зърнени култури (фиг. 3). Видимо е, че добивите от царевица за зърно са най-засегнати от засушаванията през 2007 и 2012 г.

От друга страна, засушаванията се свързват с намаляване на водните ресурси, които са необходими при производството на зеленчуци. Дефицитът на влага в този отрасъл оказва много силно влияние през 2007, 2009, 2011 и 2012 г. (фиг. 4) върху реколтата от домати, краставици и зеле. Ясно е, че подобни засушавания ще причиняват сходни ефекти върху зеленчукопроизводството, с което се занимават множество малки земеделски производители и в бъдеще.

Фиг. 4 Добив на зеленчуци (средногодишно, тона на хектар) 

Всяка промяна в климата оказва влияние върху екологичните условия за развитие на растенията. Следователно промените в климата влияят пряко върху продуктивността на селскостопанските култури, а оттам и върху добивите от тях. Въпреки настъпващите климатични промени, страната разполага с достатъчно време за адаптация и въвеждане на мерки срещу проявяващите се и очаквани ефекти от климатичните промени. Положителен ефект би оказала модернизацията на съществуващите напоителни съоръжения и изграждането на нови, каквито са все по-необходими в производството на зеленчуци. Ефектът от климатичните промени може да бъде минимизиран и чрез използването на сухоустойчиви и високопроизводителни хибридни сортове. Преструктурирането на земеделието и специализацията в производството на нови нетипични за страната култури също може да се окаже от ключово значение за приспособяването на земеделието към климатичните промени.

*Заглавието е на agrozona.bg

 

 

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements