Регистрирането на кладенец за поливане на двора е безплатно, но задължително. Все пак някой ще плаща, вижте за какво

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

За фирми таксата за вписване в регистъра на съоръжения за подземни води, използвани за стопански и нестопански цели, е в размер на 250 лв.

Ползването на кладенец за битови нужди е улеснено и изиска единствено регистрация на водовземното съоръжение, като собственикът получава до  10 куб. м на денонощие в населените места безплатно. Ако кладенецът се използва за стопански цели обаче, е необходимо да минете през няколко стъпки, за да го реистрирате и да бъде монтирано водомерно устройство. При ползване на съоръжението за стопански цели отпада правилото за 10-те безплатни куб.м./денонощие, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в отговор на запитване от Агрозона.

На кого плащат собствениците използваната от водовземните съоръжения/кладенци вода и трябва ли да имат монтирани измервателни уреди, за да се отчита разходът?

Само за използване на подземни води за стопански цели се изисква издаване на разрешително по реда на Закона за водите, като за правото на водовземане се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по сметка на Басейновата дирекция. За фирми таксата за вписване в регистъра е в размер 250 лв.

вода, МОСВ, Agrozona.bg

В разрешителното за водовземане се залагат разрешените цели на водовземане и конкретните изисквания за монтиране на водомерни устройства за измерване на ползваните водни количества.

Водовземните съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане за стопански цели, които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, като в закона е предвидено налагане на административно-наказателна отговорност на юридическите лица.

За регистрация на изградени съоръжения за подземни води, използвани от фирми за стопански и нестопански цели, е необходимо:

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, следва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, в срок до 28 ноември 2022 г.

Към заявлението се прилага информация за:

– конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:
– диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
– резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
– резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;
– пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

  • доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
  • данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;
  • информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
  • декларация за годината на изграждане на съоръжението;
  • декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
  • копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

 

Четете още:

Производители: Абсурдна подигравка! Само 450 лв за стопанство до 50 дка от последната държавна помощ

Фермер: Натискат ни да плащаме за недоставена вода

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА