Разширяват “Натура 2000” с три нови зони в Черно море

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

С най-голяма е площта на защитената зона „Емона“ – 553,4528 кв. км.

МОСВ издаде заповеди за обявяване на три нови защитени зони. Те попадат изцяло в морските пространства на България – Защитена зона BG0001500 „Аладжа банка“, Защитена зона BG0001501 „Емона“ и Защитена зона BG0001502 „Отманли“.

Целта на защитата на зоните е опазване и поддържане на типовете природни местообитания и видовете, техните популации и разпространение в границите им, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Черноморския биогеографски регион. Ще се осигури свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Предмет на опазване в защитена зона „Аладжа банка“ са типовете природни местообитания Рифове и постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, както и местообитанията на видовете муткур (морска свиня, Phocoena phocoena), афала (Tursiops truncatus), карагьоз (дунавска скумрия, Alosa immaculata) и малък карагьоз (харип, Alosa tanaica). Зоната е с обща площ 6,6964 кв. км.

Защитена зона „Емона“ е с обща площ 553,4528 кв. км. Предмет на опазване са отново типът природно местообитание Рифове и местообитанията на видовете муткур, афала, карагьоз и малък карагьоз.

Предмет на опазване в защитена зона „Отманли“ са постоянно покритите от морска вода пясъчни и тинести плитчини и местообитанията на видовете муткур, афала и карагьоз. Зоната е с обща площ 0,0883 кв. км.

В трите заповеди са предвидени режими, с които се гарантира опазването на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА