Етикет: Емона

Разширяват “Натура 2000” с три нови зони в Черно море

С най-голяма е площта на защитената зона „Емона“ - 553,4528 кв. км.

РЕКЛАМА