Публикуваха насоките за приемите по НПВУ за фермери

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Очаква се приемът по две процедури от НПВУ да стартира на 31 май

Министерство на земеделието (МЗм) публикува за обществено обсъждане проект на насоки по четири процедури за фермери по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Общественото обсъждане ще продължи до 5-ти май, а индикативната дата за отваряне на приемите е 31 май 2023 г.

Първата процедура е за инвестиции в технологична и екологична модернизация

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Условията за кандидатстване по тази процедура може да откриете ТУК

Втората процедура е свързана с инвестиции за ефективно управление на води в земеделските стопанства

Подкрепата по процедурата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Условията за кандидатстване по тази процедура може да откриете ТУК

Третата процедура е свързана с центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител.

Условията за кандидатстване по тази процедура може да откриете ТУК

Четвърта процедура е за инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

Подкрепата по процедурата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.

Условията за кандидатстване по тази процедура може да откриете ТУК

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама