Прогнозира се забавяне на земеделското производство в ЕС

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Устойчивостта на селскостопанския сектор на ЕС беше подложена на сериозно изпитание през последните две години. В допълнение към смущенията в търговията и увеличените цени на суровините, причинени от възстановяването след Covid, руската инвазия в Украйна доведе до още по-високи цени на суровините и енергията. В резултат на това инфлацията на храните скочи и търговията беше допълнително нарушена. Освен това изменението на климата води до по-чести неблагоприятни и екстремни метеорологични явления и огнища на болести по животните. В светлината на тези смущения, съчетани с промените в тенденциите в потреблението, анализът, представен в прогнозния доклад, предвижда забавяне на растежа на производството в основните селскостопански сектори в ЕС. В дадения набор от разглеждани допускания се очаква производството на някои култури да стагнира или дори леко да намалее, докато производството на мляко и месо ще намалее.

Анализът на средносрочната перспектива разглежда производството, потреблението и търговията в секторите на полските култури, млякото и млечните продукти и месото, в допълнение към селскостопанския доход. Той също така включва специален акцент върху продоволствената сигурност и представя анализ на сценария за екстремни метеорологични явления и друг за по-ниската гъстота на добитъка в ЕС. Докладът обхваща периода до 2032 г. и отразява действащите селскостопански и търговски политики през ноември 2022 г.

Месни продукти

Устойчивостта ще играе все по-важна роля на пазарите на месо в ЕС. Производството на месо ще бъде по-ефективно и по-екологично, с нарастващи системи за органично и екстензивно производство. Въпреки тези развития се очаква консумацията на месо в ЕС да намалее (-1,5 кг на глава от населението годишно), като говеждото ще бъде особено засегнато, а свинското месо ще бъде частично заменено с птиче. Последният сектор всъщност е единственият, който се разширява по отношение на производство и потребление. Това се дължи на по-здравословния имидж на птичето месо в сравнение с други меса, по-удобното приготвяне, липсата на религиозни ограничения по отношение на консумацията му и относително по-ниската му цена.

Общото стадо крави в ЕС се очаква да намалее с 2,8 милиона глави (9,1%), с различни ситуации в страните от ЕС. След високото ниво през 2022 г. се очаква цената на говеждото отново да се понижи поради по-балансирано търсене и предлагане. По отношение на свинското месо се предвижда производството в ЕС да намалява с 1% годишно през 2022-32 г., което съответства на 2,2 милиона тона за целия период.

Преминаването към растителна диета може да доведе до нарастващо значение на протеиновите алтернативи на месото, но се предполага, че те все още представляват много малък пазарен дял.

Екологичен сценарий за по-ниска гъстота на животните

Тазгодишният доклад представя сценариен анализ на потенциалните екологични и икономически въздействия на по-ниската гъстота на добитъка в ЕС.

Намаляването на броя на добитъка би довело до по-ниско производство на всички животински продукти. Производството на култури също се очаква да намалее като цяло за много култури поради по-ниското търсене на фураж (т.е. фуражни култури, зърнени култури и маслодайни семена), докато производството на варива се увеличава. Очакваните резултати включват и общо увеличение на производствените и потребителските цени. Цените на производител ще се повишат особено за свинското месо, яйцата и говеждото.

Намаляването на гъстотата на добитъка в ЕС би могло да намали средните за ЕС емисии на амоняк от селското стопанство до 11% и средното замърсяване с нитрати на хектар до 12%. По-големи намаления (50-60%) се очакват в регионите на горещи точки с понастоящем много висока гъстота. Емисиите на парникови газове (ПГ) в ЕС се очаква да намалеят с 2-13,8%, но по-ниското производство в ЕС също ще увеличи вноса. В резултат на това по-ниските емисии в ЕС ще бъдат компенсирани от увеличаване на емисиите в други части на света, което е известно като изтичане на емисии.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА