През зимата: Птичият грип застрашава с нови нови щамове

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

От болестта  през последните години са засегнати близо 23 млн. птици

Епидемията от 2020 ‒ 2021 г. с общо 3 777 докладвани случаи на Високопатогенна Инфлуенца А по птиците (ВПИП) и около 22 900 000 засегнати птици в 31 европейски държави изглежда е една от най-големите и най-опустошителни епидемии от птичи грип в Европа, съобщава в анализ на епидемията Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), цитиран от Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). Между 15 май и 15 септември 2021 г. е съобщено за 162 случаи и огнища за вируси в 17 държави от Европейския съюз (ЕС) и в Обединеното кралство при домашни птици (51), при диви птици (91) и при птици, отглеждани в затворени помещения (20). Откритите огнища при домашни птици са докладвани главно от Косово (20), Полша (17) и Албания (6). Вирусът на инфлуенца е открит през летните месеци при популациите на диви птици, живеещи предимно в Северна Европа. Вирусът на инфлуенцата по птиците все още се разпространява сред популациите на домашни и диви птици в някои европейски държави, и епидемията все още не е приключила.

През лятото бяха открити вируси на инфлуенца при домашни птици и няколко вида диви птици в райони в Русия, които са свързани с ключови миграционни зони на диви водолюбиви птици. Това е повод за безпокойство, поради възможното проникване и разпространение на нови щамове на вируса чрез диви птици, които мигрират към държавите от ЕС през есента от източния размножителен район към местата за презимуване.

За да се предотврати разпространението на болестта и пренасянето на различните щамове, е необходимо да се прилагат подходящи мерки за биосигурност и ранно откриване, за да се намали рискът от инфлуенца А по птиците, особено в районите с висок риск и производствените сектори, препоръчват експертите. За да се насърчи прилагането на ефективни мерки, трябва да се повиши осведомеността на земеделските стопани. Ветеринарните власти във всяка страна трябва да планират стриктен контрол на тяхното прилагане. Тези действия ще допринесат също така за свеждане до минимум на риска от експозиция за земеделските стопани и други професионално изложени на риск хора, заключават специалистите.

Пасивният надзор трябва да бъде съсредоточен върху болни или мъртви птици от целевите видове, пък настояват от ЕОБХ. Също така да се вземат предвид и други видове диви птици, въз основа на откриването на нови видове с инфекция с птичи грил по време на епидемията от 2020 ‒ 2021 г. Според натрупания опит и наличните данни за движението на дивите птици, северните и източноевропейските райони могат да бъдат изложени на по-висок риск от проникване на вируса през този есенно-зимен сезон и следва да бъдат ключовите региони, в които да се въведат мерки за бързо реагиране за ранно откриване на вируса. Много вероятно е последващото засягане на по-южните и западните райони.

Продължаващата есенна миграция и наблюдение на вируса на инфлуенцата по птиците при дивите и домашните птици в Европа, съчетано с навременно генериране и споделяне на пълни секвенции на вирусния геном, е от решаващо значение за бързото откриване на нови вируси, различаващи се от вирусите, на досега срещаните сред птиците в Европа от зимата на 2020 ‒ 2021 г. Важно е и да се засили надзора на птици, бозайници и хора, които потенциално могат да бъдат изложени на заразени птици. Това би улеснило ранното идентифициране на случаите на предаване на вируса от птици на диви или домашни бозайници и/или хора, а впоследствие и между хората, казват още от ЕОБХ.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА