Погасени са задълженията на Селскостопанската академия

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Старите задължения на Селскостопанска академия (ССА) и част от текущите, в размер на около 4 млн. лева, вече са изплатени. Това съобщи председателят на научната институция проф. Петър Славейков. Той обясни, че просрочените задължения, започнали да се трупат още от 2008 – 2009 г., допълнително спъвали работата и натоварили с негативи изплащането на заплатите. От бюджета на Академията за миналата година, в размер на 26 млн. лв., още към 30 юли 2012 г. лимитът за заплати вече е бил завишен с над 2,5 млн. лева.

Преведени са и заплатите за ноември и декември 2012 г. на всички, ангажирани в научните звена на Академията. Изключение прави само Институтът по земеделие и семезнание  „Образцов чифлик” – Русе, заради наложени санкции. Причината е, че деветимата членове на Дирекционния съвет са си гласували допълнителни коледни възнаграждения в размер на 300 лева на човек за „редовно и активно участие в заседанията през годината”, обясни проф. Славейков. По думите му, решението на Съвета е в нарушение на заповед на министъра на земеделието и храните, в която се забранява изплащането на бонуси във второстепенните бюджетни разпоредители на аграрното ведомството.

Ръководството на ССА се е справило с наследената тежка финансова ситуация и аграрната наука започва новата 2013 година без задължения, оповести проф. Славейков. Средствата са осигурени от икономии в бюджета на Министерство на земеделието и храните и стриктната финансова дисциплина, наложена през последните шест месеца в Академията. Директорите на научните звена трябва да представят план за приоритетите до края на юни 2013 г., в който да посочат как ще оптимизират разходите и увеличат приходите. Така ще стане ясно за какво и как ще се харчат парите, както целите и резултатите, които ще се постигнат.

Наложително е тази година да се направят промени в Закона за Селскостопанска академия за стабилизиране на научната институция. Проф. Славейков изтъкна, че категорично отхвърля идеята корекциите да се правят за сметка на съкращаване на научни работници или звена, както е против и държавните предприятия да се отделят от институтите. Нужно е обаче, средствата по дългосрочните проекти, по които работят институтите, да могат да се прехвърлят за следващата година, както е в институтите към БАН. Тази практика днес в ССА не е възможна, защото по закон парите в края на финансовата година се връщат в бюджета на аграрното министерство, а от там – в хазната. На два пъти е отхвърлено и искането план – сметката на Академията да се извади в отделен ред от бюджета на земеделското ведомство.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама