Пишат нов Закон за доставките на земеделски продукти, питат бранша какво да съдържа

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Въвеждат електронен регистър на изкупвачите, договорите между страните трябва да защитават производителите

До 20 март Министерство на земеделието и храните събира мнението на бранша какво да съдържа Законът за веригата на доставки на земеделски продукти и храни. Според първоначалната идея заинтересованите лица, сред които са земеделски производители, търговци и изкупвачи на първична продукция трябва да се произнесат относно няколко важни аспекта.

Предвижда се създаването на специална правна уредба на договорите за изкупуване на земеделски продукти.

„Основната част от добавената стойност по веригата за доставки на храни отива при търговците и преработвателите и много малка част остава за земеделските производители. Земеделските производители, като звеното с най-слаби преговорни позиции във веригата на доставки, се нуждаят от специална защита при сключването и изпълнението на договорите за изкупуване.“, коментират експерти от земеделското министерство.

За нейното постигане се предвижда въвеждане на минимални срокове на действие на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти, които отчитат продължителността на производствения цикъл в земеделието, забрана на определени договорни клаузи в договорите за изкупуване, както и срокове за плащане на цената, които са насочени към осигуряване на по-справедливо разпределение на добавената стойност за първичните производители във веригата на доставки. Уредените правила за изпълнение на договорите за изкупуване, свързани с мястото на изпълнение, измерването и окачествяването и заготовката на продукцията, отразяват особеностите на производството на нетрайни продукти, което има сезонен характер.

Въвежда се задължителна писмена форма на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти и се дефинират начините, в които може да бъде обективирана. В съответствие с нормата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 е определено задължителното съдържание на договорите за изкупуване, посочени са и възможности за неговото допълване с доброволно избрани от договарящите страни условия или клаузи.

Предвижда се създаване и поддържане в Министерството на земеделието и храните на публичен електронен регистър на търговците на едро на земеделски продукти и храни.

Заинтересованите лица трябва да попълнят специален въпросник, който може да бъде намерен ТУК

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА