Новата Рибарска програма обещава повече видимост на българските продукти от сектора

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА). Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на откриващата конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който се изпълнява от БТА с подкрепата на ЕК.

Прилагане на европейски схеми за качество

Той разясни, че Програмата има заложено финансиране и на дейности насочени към популяризирането и прилагането на европейските схеми за качество.

„До момента у нас те не са достатъчно познати и разпространени, като имаме само 3 защитени селскостопански продукта, а чрез тях могат да се промотират уникални продукти, които се произвеждат в конкретни региони“, уточни заместник-министърът. И нека всички, когато пътуваме по Черно море да подкрепяме и избираме продукти на родното рибарство“, заяви той.

Основни приоритети

„Основните приоритети в общата политика в областта на рибарството, които се  осъществяват с помощта на Програмата, са риболов и контрол, аквакултури и преработка, Водено от местните общности развитие и морско наблюдение“, информира Георги Събев. Част от мерките, към които ще бъдат отпуснати средства са за събирането на отпадъци в българската акватория на Черно море. Заместник-министърът уточни, че това е много важно, защото Черно море е едно от най-замърсените, според изследване от 2018 г. Анализите показват, че замърсеността с отпадъци в него е два пъти по-голяма от тази в Средиземно море.

Разнообразяване на дейноститеДФЗ, морско дело, Agrozona.bg

Дейности, които ще бъдат подпомагани по първи приоритет по ПМДРА са свързани с разнообразяване на дейностите, които могат да извършат рибарите, предвид тревожното състояние на редица рибни запаси.

„Ще бъдат засилени контролът и наблюдението, както върху професионалните кораби, така и върху любителския риболов“, каза земеделският заместник-министър. И разясни, че в Черно море за 10-търговско значими вида ситуацията със запасите е притесниетлна.

Дейности свързани с аквакултурите

По приоритет две ще бъдат насърчавани дейности свързани с аквакултурите и предлагането на продукти на пазара. В това направление ще бъдат насочени близо 40% от финансовия ресурс на Програмата, като с него ще се подпомага изграждането на аквакултурни съоръжения.

Приоритет три е насочен към Водено от местните общности развитие (ВМОР)

Аграрният заместник-министър обясни, че този подход е важен за развитието и на производителите, и на местните и административни капацитети, като 20% от средствата по програмата ще бъдат насочени към изпълнението на стратегии свързани с ВМОР. Той информира още, че с бюджет от 3 млн. лв. ще бъде подкрепено и международното управление на океани и осигуряване на безопасно и устойчиво управление на моретата и океаните, чрез системи за управление на корабния трафик.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА