Етикет: ПМДРА 2021-2027

Новата Рибарска програма обещава повече видимост на българските продукти от сектора

Повече видимост на български продукти от рибарство и риболов са заложени в

ЕК одобри програмата за Морско дело и рибарство до 2027 г.

Общият бюджет на ПМДРА 2021-2027 г. е 115 298 345 млн. евро