Още три държави получиха зелена светлина за своите Стратегически планове

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
7 Минути

ЕК одобри стратегическите планове на Хърватия, Словения и Швеция, трите плана имат бюджет от близо 9 млрд. евро, включително 2,7 млрд. евро, предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми, и 227 милиона евро за млади фермери. 

Европейската комисия одобри стратегическите планове за ОСП за Хърватия, Словения и Швеция. Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която трябва да започне на 1 януари 2023 г., е предназначена да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор. Съгласно реформираната политика финансирането ще бъде по-справедливо разпределено между стопанствата, като ще се наблегне на малките и средни семейни стопанства, както и на младите фермери. Освен това фермерите ще бъдат подпомогнати да възприемат нови иновации, от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз, припомнят от ЕК.

Новата ОСП включва по-ефективен и ефективен начин на работа. Страните от ЕС ще прилагат национални стратегически планове за ОСП , съчетаващи финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При разработването на своя стратегически план за ОСП всяка държава-членка избра от широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособи и насочи към своите специфични нужди и местни условия. Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте ключови цели на ОСП , които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС и следва също така да допринасят за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, включително хуманното отношение към животните, както е посочено в стратегията „От фермата до вилицата“ и Стратегията за биоразнообразие .

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране за периода 2023-27 г. Трите плана, одобрени днес, представляват бюджет от близо 9 милиарда евро, включително 2,7 милиарда евро, предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми, и 227 милиона евро за млади фермери. И трите плана имат силно екологично измерение. Словения и Швеция са отделили почти 60% от бюджета си за развитие на селските райони за цели, свързани с околната среда и климата. Планът на Словения ще подкрепи, наред с други неща, производството на възобновяема енергия от селското стопанство, позволявайки на фермерите да инвестират в биогаз, биометан и геотермални кладенци за собствените си нужди. Хърватският  план цели да се справи със селскостопанските емисии, които произтичат главно от управлението на почвата и оборския тор, докато шведският план поставя силен акцент върху улавянето на въглерод, биоразнообразието и ценните пасища, както и увеличаването на знанията за устойчивото производство. Благодарение на финансирането от ОСП, органичното земеделие ще бъде подпомогнато, за да обхване съответно 17%, 14% и 12% от земеделската земя в Словения, Швеция и Хърватия.

Хърватия: Преразпределяне на 20% от пакета за директни плащания към малки и средни земеделски производители 

В Хърватия по-справедливо преразпределение на подкрепата ще бъде постигнато чрез преразпределяне на 20% от пакета за директни плащания на ОСП на малки и средни земеделски производители за техните първи 30 хектара земеделска земя. За да се насърчат младите хора да предприемат селскостопански дейности, ще бъдат дадени конкретни стимули на повече от 1 000 хърватски фермери на възраст под 40 години, за да им се помогне да създадат своите земеделски стопанства и да понесат първоначалните разходи за своите инвестиции. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят създаването на 14 000 работни места в селските райони, както и няколко инфраструктурни инвестиции, като вода, местни пътища и детски градини.

Словения: Ще се подкрепят дребномащабни инвестиции с висока добавена стойност в селските райони

Преразпределителното плащане ще се прилага и в Словения , за да се прехвърли част от бюджета от по-големите към по-малките земеделски стопанства. Като допълнение към директните плащания, 98 милиона евро ще бъдат използвани за подкрепа на около 25 000 фермери в сектори, които в момента са изправени пред затруднения, като екстензивно животновъдство и протеинови култури за фураж и храна. Около 800 словенски пчелари също ще получат специфична помощ за поддържане или преминаване към биологично пчеларство. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят дребномащабни инвестиции с висока добавена стойност в селските райони, като например създаване на местни пазари и обновяване на съоръжения за продажба на местна продукция.

Швеция: Специално внимание към младите фермери

Швеция ще отпусне 806 милиона евро за фермерите, за да продължат с устойчивите селскостопански практики в райони, където условията за земеделие са трудни, като планини, горски райони или северни райони. Младите фермери в Швеция ще могат да кандидатстват за помощи за стартиране и да получат допълнителна подкрепа за доходите, която да им помогне в първите години след стартиране на техния земеделски бизнес. Благодарение на специфичното обучение се очаква също така около 30 000 души да придобият нови умения, свързани с ефективността, свързана с околната среда или климата, като например намаляване на рисковете за здравето на потребителите на продукти за растителна защита, подобряване на енергийната ефективност и производство или използване на възобновяема енергия.

Новата ОСП включва по-ефективен и ефективен начин на работа. Страните от ЕС ще прилагат национални стратегически планове за ОСП , съчетаващи финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При разработването на своя стратегически план за ОСП всяка държава-членка избра от широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособи и насочи към своите специфични нужди и местни условия. Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте ключови цели на ОСП , които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС и следва също така да допринасят за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, включително хуманното отношение към животните, както е посочено в „От фермата до вилицата“ и Стратегията за биоразнообразие .

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements