Общините и държавната администрация с възможност да повишат енергийната си ефективност по Норвежкия механизъм

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Общини и държавна администрация могат да кандидатстват за 100% финансиране на проекти за енергийна ефективност на сгради със средства от Норвежкия финансов механизъм благодарение на програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ с период на действие до април 2017 г. В момента тече информационна кампания на експерти от Министерство на икономиката и енергетиката в градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, София и Велико Търново, на която всички заинтересовани лица могат да зададат въпросите си във връзка с условията за кандидатстване.

Приоритетни за финансиране са сгради със социално значение – болници, училища, домове за възрастни хора, сгради на държавни институции, с уточнението, че общината или държавата трябва да са собственици на съответните сгради, т.е. болници, които са регистрирани като сдружения не могат да се възползват от тази възможност. Затова пък проектите с иновативни технологии се оценяват високо. Това означава, че дори една система за отопление, която в момента се изпитва от създателите й, може да получи финансиране, стига да бъде достатъчно ефективна.

Бюджетът на мярката предназначена за финансиране на проекти за енергийна ефективност на обществени сгради е 7 647 059. Безвъзмездната финансова помощ е от 170 хил. до 500 хил. евро, като за проектите за публични сгради финансирането се поема на 100% от стойността на проекта.

Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Партньор на МИЕ от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.

Една от общините, които планират да използват възможностите, предоставени по тази програма е Добрич. Общинските съветници по-рано тази седмица приеха проектно предложение за прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Слънчице” и Комплекс за социални услуги. Комплексът за социални услуги включва Защитено жилище, Приют и Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Заявен е интерес от страна на организация „Норск Енерджи” в Осло да бъде партньор по проекта. Заедно с тях през 2010 г. е реализиран друг проект чрез Асоциацията на българските черноморски общини. Крайният срок за депозиране на проектното предложение е 7-ми януари 2015 година, а за изпълнения на дейностите по проекта – 30-и април 2016 г.

Енергийна пътна карта Добрич 2050

В началото на седмицата Общинският съвет на Добрич прие дългосрочна енергийна стратегия по проект „ИМАДЖИН – Ниско енергийни градове“. Проектът е по Оперативната програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта партньорите са разработили свой стратегически документ за устойчиво енергийно развитие в дългосрочна перспектива. Община Добрич е създала своя дългосрочна визия чрез Енергийна пътна карта Добрич 2050, която е базирана на Плана за действие, приет по Споразумението на Кметовете – „Енергийно устойчив Добрич 2020“.

През месец декември тази година приключва тригодишният проект „ИМАДЖИН – ниско енергийни градове“, с водещ партньор Енерджи Ситис (Европейската асоциация на енергийните градове). Община град Добрич участва съвместно с още 8 европейски общини (Мюнхен, Лил, Милтън Кийнс, Одензе, Бистрица, Фигерес, Модена и Хамбург). Всеки един от органите на местно самоуправление, участник в проекта, е официално присъединен и е поел изпълнението на ангажиментите към Европейската инициатива „Споразумение на кметовете“. Неговата основна цел е борбата против климатичните промени чрез конкретни действия в периода до 2020 г.

По време на реализиране на проекта Европейският съюз (ЕС) е постигнал договореност за нов пакет от цели за 2030 г., които включват намаление на емисиите на парни газове с поне 40% спрямо нивото на 1990, е посочено още в докладната записка. В дадения контекст в процес на изпълнение на проекта е разработена концепция за ниско енергийни градове с повишено качество на живот за всички, предвид още по-амбициозните енергийни цели на ЕС. Като общ финален продукт по проекта е издаден Наръчник за провеждането на политика за ниско енергийни градове. Текстът на Стратегията за енергийно устойчив Добрич – „Енергийна пътна карта Добрич 2050“ е публикуван на сайта на общината.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА