Обнародвано в ДВ: Отпадат пробите за самоконтрол

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита е обнародвана в Държавен вестник.

С обнародваните промени отпада текст, който вменява земеделските производители да правят проби за самоконтрол.

Към момента чрез Наредба 12 бе заложено земеделските производители да извършват задължителни лабораторни анализи от всяка култура и да поемат разходите за тях. С предложените промени на наредбата този текст обаче отпада.

Текстът на отменената ал. 8 гласи:

“За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.”

През юни проекта на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита бе публикуван за обществено обсъждане.

Съгласно мотивите към проекта, с промяната на наредбата се цели създаване на конкурентна среда за българските земеделски производители и преработватели на храни и фуражи от растителен произход, чрез премахване на ненужна административна и финансова тежест и при спазване на действащото право на Европейския съюз.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама