Наредбата за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита е публикувана за обществено обсъждане

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита е публикуван за обществено обсъждане до 21 юни 2024 г.

С промяната на наредбата се цели създаване на конкурентна среда за българските земеделски производители и преработватели на храни и фуражи от растителен произход. Премахва се ненужна административна и финансова тежест при спазване на действащото право на Европейския съюз.

Вследствие на отпадането на задължението към земеделските стопани за вземане и анализиране на растителни проби за целите на самоконтрола се очаква намаляване на финансовата тежест за производителите и преработвателите, а с това и намаляване на стойността на крайния продукт.

Предвижда се и допълнение в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. Там, в чл. 22, ал. 2 се прави уточнение, че кандидатите, които не притежават КЕП могат да подават заявленията си в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите или в общинската служба по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните търговци.

Предложеното изменение намалява административната тежест за земеделските стопани, кандидати по интервенциите по директни плащания, като не ги задължава да подават заявление единствено в общинската служба по местонахождение на заявяваните земеделски парцели. Практиката е утвърдена и позната за стопаните и се е прилагала в предходните програмни периоди.

Със заключителните разпоредби на проекта на наредба се предлагат промени и в Наредба № 8 от 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама