Етикет: стандарти

Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024...

Плащането по тях се извършва на хектар при спазване на екологичните практики

България настоява за прилагане на опростен подход и към ДЗЕС 4 и...

България напълно подкрепя идеята за освобождаване на биологичните фермери от изискванията на

Вижте планираните дерогации и изменения по ДЗЕС 6, 7 и 8 през...

Стопанствата до 10 ха няма да бъдат проверявани и санкционирани за неизпълнение

Ревизират стандартите за производство на храни

Инициират среща с бранша заради прилагането на защитените наименования за произход на

Одобрени са условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично...

Със заповед на министъра на земеделието и храните са одобрени условията за

Нови ДЗЕС: АЗПБ настоява за правно регламентиране на разясненията на МЗм

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) настоява Министерство на земеделието (МЗм)

ЕК приема предложения за подобряване стандартите за търговия със селскостопански продукти

Европейската комисия провежда обществена консултация относно стандартите на ЕС за търговия със

Приеха нови международни стандарти за здравеопазването на животните

Проведе се 87-то издание на Генералната сесия на асамблеята на делегатите на

БАБХ определя храни, които да изследва за двойни стандарти за качество в...

Българската агенция по безопасност на храните е извършила проучване на българския пазар

И Румъния срещу двойните стандарти за храните в Европа

И Румъния започва разследване за качеството на храните, продавани в Източна Европа