Над 1,5 млрд. лв са влезли в българското земеделие през 2013 г.

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Правителството прие годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция за 2013 г. ДФЗ отпуска финансова помощ на регистрираните земеделски производители, изпълнява функциите на агенция САПАРД, акредитиран е като единствена разплащателна агенция по прилагане на Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство за Европейския съюз.

През изминалата година извършените плащания по САПАРД възлизат на общо 11 590 759,27 лв. Проектите, за които са отпуснати, са 18. Размерът на плащанията за агроекология е  109 416,92 лв., от тях 90 535,64 лв. са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

През 2013 г. по мярка 211 за природни ограничения в планински райони са подадени 29 391 заявления за директни плащания, а по мярка 212 за ограничения, различни от планинските – 11 981 заявления.

От общо 1 516 314 415,61 лв., изплатени по схеми и мерки за директни плащания, европейското финансиране е както следва:  960 866 334,56 лв. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 309 307 607,74 лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Приетите заявления за подпомагане по ПРСР през миналата година са 5789. Броят на подписаните договори е 2805 като стойността на отпуснати средства по тях е 929 074 768,47 лв.  По мерки от Програмата за развитие на селските региони са отпуснати 617 119 384,95 лв. От тях 494 726 693,65 лв. са по ЕЗФРСР.

По пазарните мерки са изплатени 98 479 969,60 лв. като 89 498 508,42 лв. са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

По програмата за рибарство са изплатени 24 657 786,14 лв. по 143 проекта. От европейския фонд за развитие са 18 841 660,77 лв. от средствата.

За периода на отчета са отпуснати и 32 834 776 лв. , предназначени за цялостно или частично рефинансиране на 203 банкови кредита, включително и одобрени през 2012 г. Кредите са на лица с одобрени проекти и сключени договори по мерки от ПРСР.

По данни на ДФЗ изплатените средства по ЕЗФРСР за 2014 г. са 24 545 816,66 евро, надплатените за 2013 г. са 2 196 399,43 евро, а оставащите за разплащане през настоящата година – 370 954 705, 91 евро. Процентът на усвояване на бюджет 2012 е 6,17%.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА