МЗХ ускорява изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, за да не допусне загуба на средства

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

През последната седмица бяха връчени договори на стойност малко над 2,6 млн. лв. по Морската програма за 2014-2020 г.

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и новото ръководство на МЗХ ускоряват изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съобщиха от аграрната пресслужба.

Новият екип на МЗХ установи, че по програмата има сериозно забавяне на административните процеси в Управляващия орган и идентифицира редица проблеми, свързани с изпълнението й. Установен бе риск от загуба на финансови средства по ПМДР 2014-2020 г. в размер на 12% от средствата или около 24 млн. лева и липса на нужната ангажираност от страна на Управляващия орган за преодоляването на тази загуба. Освен това преди встъпване в длъжност на новото ръководство на МЗХ е имало сериозно забавяне в последните месеци при сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати и изоставане в нормативните срокове за оценка на постъпилите проектни предложения по различни отворени процедури.

Поради установени нереализирани средства по ПМДР 2014-2020 г., в спешен порядък се подготви изменение на Индикативната годишна работна програма на ПМДР 2014-2020 г. за 2023 г., в която се заявяват приеми през 2023 г. на обща стойност над 19 милиона лева. Мерките са насочени към инвестиции в рибарски пристанища, морски научни изследвания и е предвидено повторно предоставяне на компенсации за сектора за преодоляване на икономическите последствия от войната в Украйна за 2023 г.

Планираните за прием мерки са съобразени със срокове за разплащане към контрагентите на бенефициентите, така че да бъде осигурена възможност за подаване на искания за плащане в първата половина на 2024 г.

Новият екип на МЗХ възобнови добрия диалог с Европейската комисия, в резултат на което бе договорено спешно изменение на ПМДР 2014-2020 г. с цел овладяване на риска от загуба на средства и ускорено стартиране на спрелия старт на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Така ще се осигури нужният финансов ресурс в мерките, планирани за прием до края на годината и успешно да се изпълни максимален бюджет от ПМДР 2014-2020 г.

През последната седмица заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев подписа пет договора  на обща стойност 2 610 826 лева за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. с кмета на община Оряхово – Росен Добрев и фирмите „Матис фишинг“ ООД, „Вастон ІІ“ ООД, „Риба и рибни продукти“ ЕООД и „Морски риболов – Несебър“ ООД.

Проектът на община Оряхово е за изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав

Инвестицията по проектно предложение в размер на 885 634 лева. Одобрено е по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

Лодкостоянката е предвидена за 34 броя лодки и ще има стоманобетонова площадка с функция за временно пребиваване на рибарските лодки, както и подпорна стена. За последните два програмни периода това е първото рибарско съоръжение по р. Дунав, изградено с финансова помощ по Програмата.

Инвестиции в поточни линии, стопанства, ВЕИ и още

По мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” заместник-министър Стратев подписа два договора на обща стойност 1 068 423 лв. с фирмите „Матис фишинг“ ООД, „Вастон ІІ“ ООД. „Матис фишинг“ инвестира в поточна линия за производство на продукти от многоклетъчни водорасли, намиращи приложение в молекулярната кулинария.

Инвестицията е в размер на 970 000 лв. Технологията позволява производството на различни видове перли, с добавен цвят и вкус.

„Вастон II” ООД е одобрена за реализация на проект „Изграждане на системa от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за нуждите на компанията, като инвестицията е  на стойност  над 98 000 лв. Проектното предложение е насочено към изграждане на системи с обща инсталирана мощност 99.9 кW за получаване на електроенергия за собствени нужди в производствената база на дружеството в гр. Костинброд. Целта на фирмата е да  постигане висока степен на енергийна независимост.

По мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ „Риба и рибни продукти“ ЕООД получава финансиране от близо 195 000 лева за инвестиция в стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод. Системата от закрит тип ще се използва за интензивно отглеждане на европейски сом, което позволява да бъдат контролирани условията на средата по време на производствения цикъл.

Инвестиционният проект се осъществява в общ. Видин, върху терен с площ от 7000 кв. м, където е изградено хале с обща площ от 423 кв. м. Фирмата инвестира и във ВЕИ, като монтира фотоволтаична инсталация на покрива на сградата. Предвидени са и разходи за специализирана складова техника за обслужване на стопанството. Годишно рибната ферма ще произвежда около 67 000 кг риба и ще бъдат разкрити 3 нови работни места с тенденция за тяхното увеличаване.

Договор на стойност 462 057 лева, финансиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. ще резализира одобреният кандидат „Морски риболов – Несебър“ ООД. Подпомагането е по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Модернизация на рибопреработвателен цех в Несебър

Проектното предложение на кандидата е насочено към модернизация на съществуващ рибопреработвателен цех, намиращ се на територията на гр. Несебър.

Инвестицията предвижда закупуването, доставката и въвеждането в експлоатация на ново оборудване – енергийно ефективна линия за автоматично опаковане на риба.

С реализацията на проектното предложение ще се подобрят организационните системи в предприятието, което ще доведе до подобряване на условията на труд и безопасност. Съществен ефект от внедряване в екплоатация на новата линия за опаковане е постигането на енергийни спестявания повече от 10 %.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements