Консултантите искат намаляване на максимумите по проектите и по-малък процент субсидия

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
5 Минути

Консултантите искат намаляване на максимумите по проекти за земеделците и по малък процент субсидия. Това е станало ясно в понеделник по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. На онлайн срещата МЗХГ представи пред над 100 представители на земеделския бранш, първите проекти на мерки (интервенции) за новата ОСП.

Представените интервенции са насочени към биологичното производство, необлаготелстваните райони, стартовата помощ за млади земеделски стопани, подпомагането на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата, преработката на селскостопански продукти и неземеделските дейности, съобщиха от аграрното ведомство.

„Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони представя визията си за широка дискусия, която в по-напреднал етап ще актуализираме и прецизираме в детайл. Идеалният случай за работа е да разполагаме с финални бюджет, законодателство  и регламент за Стратегическия план, но преговорите на ниво ЕС вървят бавно и всяка държава-членка програмира в такава ситуация“, казва заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на ТРГ. Тя акцентира на необходимостта от участието на браншовите организации при разработването на мерките в новия програмен период, които да отразяват спецификите и нуждите от подпомагане на българското земеделие.

Подпомагането за затревените площи – в зависимост от отглеждането на животни

Тематичната работна група дискутира подпомагането на биологичните производители. Целта е да се покрият разликите в допълнителните разходи и пропуснатите приходи при биологичния начин на отглеждане на земеделската продукция, сравнени с конвенционалните методи на производство. Предвижда се също така ежегодна проверка за реализирана продукция. Освен това е предложено при заявени постоянно затревени площи (ПЗП) да се предлага диференциран подход за подпомагане според това дали в стопанството на кандидата се отглеждат или не се отглеждат животни. Браншът подкрепи предложената визия на УО по представения проект на мярка.

Стопанства до 20 000 евро СПО ще имат достъп до финасиране

Обсъдено е също така подпомагането на млади и малки земеделски стопани под формата на грант в случай, че стопанството им е до 20 000 евро стандартен производствен обем (СПО), вместо досегашните 8 000 евро СПО. Стандартния производствен обем отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител и не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% грант, който да бъде достъпен от по-голям брой земеделски стопанства по по-лесен и достъпен начин на кандидатстване. За сравнение е важно да се знае, че за  досегашните 8 000 евро СПО е необходимо стопанинът са има 110 овце, а за 20 000 евро СПО – броят на животните става 280. Осем млечни крави отговарят на 8 000 евро СПО, съответно 20 крави са 20 000 евро СПО, докато при месодайните говеда 45 отговарят за 8 000 евро СПО, а 105 за 20 СПО.

Дискутирано е стопанствата над този обем да имат възможност за инвестиционна подкрепа, която да послужи за тяхното модернизиране и разрастване. При подкрепата за инвестиционни дейности в земеделските стопанства Министерството предлага земеделските производители да са били регистрирани най-малко 36 месеца преди кандидатстване. Целта е финансовата помощ да бъде насочена към съществуващи земеделски стопанства, които са натрупали опит и капацитет да изпълнят инвестиционно намерение. Така те ще имат възможност да се развиват, да бъдат устойчиви и да се модернизират.

Преработвателите – също с история

По отношение на инвестициите за преработка на селскостопански продукти се предлага, кандидатите малки и средни предприятия (МСП) и земеделски стопани също да имат история на своята дейност.

Инвестиции  за  неселскостопански  дейности в селските райони ще бъдат насочени към земеделски стопани и микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места. В обхвата на интервенцията физическите лица са допустими за подпомагане само за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА