Комисията по земеделие прие на първо четене Законопроект за легализиране преработката на индустриален коноп

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

С 11 гласа “за” и 5 “възържали се” народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с цел легализиране преработката на индустриален коноп.

По време на заседанието депутатите отбелязаха, че към днешна дата България е една от малкото държави-членки на Европейския съюз, в която преработката на растението и производството на вторични и крайни продукти е строго ограничена.

Законодателна инициатива цели да стимулира прехода към зелена икономика в страната ни

Тя е синхронизирана с европейската правна уредба в Регламент (EC) 2021/2115 на ЕП и на Съвета от 2 декември 2021г., като се ревизират условията за подпомагане на производителите на индустриален коноп и производните от него продукти.

Индустриалният коноп е благоприятна култура за развитието на устойчиви земеделски практики и за производството на различни иновативни продукти. Въвеждането на финансови облекчения ще позволи на производителите да бъдат конкурентоспособни на европейските и световни пазари и да не бъдат поставяни в уязвима позиция спрямо производители от други държави-членки на ЕС, заявиха вносителите на Законопроекта.

Висок интерес към индустриалния коноп

Сравнителен анализ показва, че продуктите от индустриален коноп са все по-търсени и използвани и съответно въвеждането на по-благоприятна уредба би представлявало значителен стимул за българската икономика.

Културата вече е била отглеждана на територията на България поради благоприятния за това климат, но в средата на миналото столетие отглеждането е било забранено.

Производството на индустриален коноп е изключително поради възможността културата да се отглежда изцяло без пестициди и с много малко количество вода, като същевременно се абсорбира голямо количество въглероден диоксид. Всяка една част на растението може да бъде използвана за производството на различни продукти, като оставя нулев отпадък.

Важно е да се отбележи разликата между индустриалния коноп (Cannabis Sativa L.) и марихуаната (Cannabis Indica, бълг. Индийски канабис), тъй като уреждания от настоящия законопроект коноп не е наркотично растение и е с напълно различен състав и концентрация на веществата спрямо марихуаната . Конопът е с висока концентрация на канабидиол, който не е психоактивно вещество, докато марихуаната съдържа 20% до 40% ТХЦ, в зависимост от сорта растение, и съответно има наркотични и психоактивни свойства.

Допустими граници на тетрахидроканабинол (ТНС)

Въвеждането на гранична стойност от 1 тегловен процент е в рамките на допустимите граници и елиминира риска от погрешно определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол (ТНС) в пробите по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/2018 на МЗХГ, съответно следващите от него тежки санкции. Така предложеният процент гарантира, че стойностите ще бъдат отново значително под съдържанието на ТНС, при което се наблюдават психотропни свойства и се използва при производството на наркотици.

Законопроектът предлага отглеждането и преработката на растения от рода на конопа (канабис), предназначни за производство на продукти без психоактивно действие, със съдържание под 1 (един) тегловен процент на тетрахидроканабинол, да се извършва след издадено разрешение от министъра на земеделието. Условията и редът за издаване и отнемане на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието.

В рамките на 47-мото Народното събрание, депутатите отново гласуваха промени в Закона за наркотичните вещества, но те не успяха да стигнат до гласуване в зала.

Възможност за подпомагане на производителите на индустриален коноп

„Ако приемем допустими граници на тетрахидроканабинол в рамките на 1% ще лишим земеделските производители от възможността за подпомагане в рамките на Новия програмен период. Приемайки съдържание на 1% те ще бъдат ограничени от субсидии. Според Регламент на ЕК съществува възможност за субсидиране при праг до 0,3%.“, заяви заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков.

Народните представители обсъдиха възможността земеделските стопани, които отглеждат коноп за индустриални нужди със съдържание на тетрахидроканабинол до 0,3% да могат да се възползват от европейско финансиране, докато желаещите да отглеждат индустриален коноп с по-висок процент на тетрахидроканабинол до 1% ще бъдат лишени от такова подпомагане.

Предстои процес по нотифициране на Законопроекта към Европейската комисия.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА