Изследване на ИАРА показа стабилност на запасите от риба и рапан

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Изследването е осъществено в рамките на 2022 годин

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) изследва запасите от най-значимите видове черноморски риби и рапан. Изследването се финансира от Програмата за морско дело и рибарство по проект  № BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“, договор за безвъзмездна помощ  № МДР-ИП-01-112/13.06.2022 г.

Изследванията са извършвани чрез дънни и пелагични трални снимки и събиране на биологични проби от улова на калкан, трицона, хамсия, сафрид, барбуня, меджид, черноморска акула и рапан. Изследванията са осъществени в рамките на 2022 година.

Установената биомаса по видове е както следва: калкан – 1 737 тона, трицона – 43 015 тона, меджид – 15 903 тона, барбун – 8 854 тона, сафрид – 5 243 тона. През годината са събрани и анализирани 118 проби от 8 черноморски вида, включващи 6 964 индивида.

В  допълнение, 100 риболовни дни бяха наблюдавани посредством научни наблюдатели, което допринесе за оценка на уловеното, изхвърленото и разтовареното количество риба и други морски организми. Заключенията от научните изследвания показват стабилност на запасите и устойчив риболов.

Чрез изпълнението на проекта се подпомогна събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2022 г., даващи възможност за оценка на: състоянието на експлоатираните морски биологични ресурсинивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми; социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор в рамките на Съюза.

Бюджетът на проекта е 1 008 261,74 лв., от които 80%  в размер на 806 609,40 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 20% в размер на 201 652,34 лв. от държавния бюджет на Република България. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30.11.2023 г.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements