Инспекторатът на Министерски съвет не е открил нарушения при класирането на стратегиите по ЛИДЕР

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Във връзка с публикации, относно нарушения на заместник – министъра на земеделието и храните Светлана Боянова за приключила в края на 2011 година проверка на инспектората на Министерски съвет, от МЗХ разпространиха информация по случая. Проверката е направена след сигнал, в който се твърди, че ръководството на аграрното ведомство е допуснало нарушения при одобрение на Местни инициативни групи по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони.

В становището на МЗХ се посочва, че инспекторатът на Министерския съвет не е открил нарушения при класирането на стратегиите на Местните инициативни групи. В изготвения от Инспектората доклад са направени препоръки на база извършената проверка, които са изцяло от административен характер. От своя страна, МЗХ е предприело действия за изпълнение на препоръките – спешни мерки за преодоляване на изоставането по ос 4 на ПРСР, актуализиране на нормативната уредба, обявяване на конкурс за директор на дирекция РСР, осигуряване на стабилитет на служителите на дирекция РСР и недопускане на констатираните в доклада слабости.

Първата комисия за оценка на стратегиите допуска сериозен пропуск в работата си като не посочва задължителните мотиви към крайното класиране. По тази причина зам.-министър Светлана Боянова в качеството си на ръководител на Програмата за развитие на селските райони назначава нова комисия, тъй като липсата на изрични мотиви за определяне оценката по конкретните критерии поставя под съмнение обективността при определянето на индивидуалните оценки, а също така не предоставя възможност за изготвянето на мотивиран доклад до министъра на земеделието и храните за одобрение или отхвърляне на всеки един от кандидатите. В допълнение, липсата на детайлна, задълбочена и добре обоснована мотивировка е в разрез с ПРСР, където изрично е посочено, че трябва да се извършва детайлна оценка на постъпилите предложения, посочват още от МЗХ.

Също така, в първата комисия са установени и редица административни пропуски и неокомплектоване на документите, на база на които се извършва финалната оценка и класиране на МИГ. Заместник-министър Светлана Боянова, в качеството си на контролиращ работата на комисията за избор, е предприела действия за защита финансовите интереси на ЕС, спазването на принципа за добро финансово и целесъобразно управление на средствата, съгласно които всеки разход по ПРСР трябва да е обоснован.

Промените в комисиите са направени с цел ускоряване на работата по избор на стратегии, тъй като преди това от 2008 г. не са усвоявани средства по ЛИДЕР.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА