Европейската комисия с поглед към 2030 г. по отношение на климата и енергетиката

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г. Комисията също така публикува съобщение за консултация относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВД) в Европа, с което се цели да започне дебат по възможните варианти да се гарантира своевременното развитие в тази област. Накрая, Комисията прие доклад за оценка на напредъка на държавите членки по техните цели до 2020 г. за енергията от възобновяеми източници, както и доклади относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС.

Европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Трябва възможно най-бързо да определим рамката за нашата политика в областта на климата и енергетиката до 2030 г., за да гарантираме подходящи инвестиции, които ще доведат до устойчив растеж, достъпни конкурентоспособни цени на енергията и по-голяма сигурност на енергийните доставки. Новата рамка трябва да е съобразена с последствията от икономическата криза, но същевременно да е и достатъчно амбициозна, за да се постигне необходимата дългосрочна цел за намаляване на емисиите с 80—95 % до 2050 г.“

Кони Хедегор, европейският комисар за действията в областта на климата, заяви: „Зависимостта на Европа от чуждестранни изкопаеми горива нараства с всяка изминала година. Това означава, че за европейците енергията става все по-скъпа и на все по-непосилни цени. Не е много разумно да се продължава така. Очевидно това не е разумно нито за климата, нито за нашата икономика и конкурентоспособност. Затова решихме, че до 2050 г. искаме да изградим в Европа общество с ниски емисии на въглероден диоксид. Имаме цели за 2020 г., но за повечето инвеститори 2020 г. вече чука на вратата. Време е да се определят целите за 2030 г. Колкото по-рано направим това, толкова по-голяма сигурност ще дадем на нашите предприятия и инвеститори. И колкото по-амбициозни са тези цели, толкова по-добре ще бъде това за климата.“

В Зелената книга се повдигат редица въпроси, включително следните:

• Какви цели следва да се поставят за 2030 г. по вид, естество и на какво равнище?

• Как може да се постигне съгласуваност между различните инструменти на политиките?

• Как енергийната система може да допринесе в най-голяма степен за конкурентоспособността на ЕС?

• Как могат да се вземат предвид различните възможности за действие на държавите членки?

Консултацията ще продължи до 2 юли. Въз основа на становищата, изразени от държавите членки, институциите на ЕС и заинтересованите страни, Комисията възнамерява до края на тази година да представи рамка на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Яснотата относно това ще даде сигурност на инвеститорите и ще стимулира иновациите и търсенето на технологии с ниски въглеродни емисии, което ще съдейства за изграждането на по-конкурентоспособна, устойчива и по-стабилна в енергийно отношение европейска икономика. Рамката за 2030 г. ще се основава на натрупания опит и извлечените поуки от рамката за 2020 г., като ще посочва къде могат да се направят подобрения. За целта ще се вземат под внимание промените, настъпили след 2020 г. — например в енергийната система и икономиката, както и развитието в международен мащаб.

Посочени са пречките, поради които УСВД не успяха да се развиват с темпото, предвидено през 2007 г. Например твърде ниските цени по схемата на ЕС за търговия с емисии в сравнение с първоначалните очаквания не стимулираха икономическите оператори да инвестират в УСВД.

Обсъждат се варианти за по-нататъшно насърчаване на навременното демонстриране и ранното внедряване на УСВД и се приканва за представяне на становища относно ролята на УСВД в Европа. Комисията ще вземе предвид получените отговори в резултат на консултацията при разработването на рамката за политиките до 2030 г.

Докладът за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (ЕВИ) показва, че сегашната рамка на политиките с правно обвързващи цели за тази енергия доведе до голям ръст в сектора до 2010 г., като в ЕС делът на ЕВИ достигна 12,7 %. Ще са необходими обаче още усилия, за да продължи напредъкът и да се постигнат целите за 2020 г. Особено внимание трябва да се обърне на сигурността за инвеститорите, намаляването на административната тежест и повишаването на яснотата при планирането.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА